28 Ongelooflijke Statistieken Over Afvalproductie: Wereldwijd, US, UK & Europese Unie

In 2030 zal de wereld naar verwachting jaarlijks 2,59 miljard ton vast afval produceren. In 2050 zal deze hoeveelheid naar verwachting verder stijgen tot 3,40 miljard ton. [1]

Wereldwijd wordt ongeveer 37% van het afval op een of andere stortplaats gestort, 33% wordt openlijk gedumpt, 19% ondergaat materiaal terugwinning door recycling en compostering en 11% wordt behandeld door moderne verbranding. [1]

En dat zijn nog maar een paar van de ongelooflijke statistieken waar we het in dit artikel over gaan hebben, dus blijf lezen! We duiken diep in enkele interessante statistieken over afval voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Nederland en Duitsland.

Welke van deze cijfers verraste je het meest?

28 Incredible Statistics About Waste Generation: Global, US, UK & European Union || StoneCycling

Afvalstatistieken in de Verenigde Staten van Amerika [2]

 • Naar schatting is in 2018 in de Verenigde Staten 600 miljoen short ton (ongeveer 544 miljoen ton) bouw- en sloopafval in de VS gegenereerd. Dit is meer dan het dubbele van de hoeveelheid geproduceerd vast stedelijk afval.
 • In 2018 werd 76% van al het bouw- en sloopafval teruggewonnen of gerecycled.
 • Sloop vertegenwoordigt meer dan 90% van de totale productie van bouw- en sloopafval, terwijl constructie minder dan 10% vertegenwoordigt.
 • Iets meer dan 455 miljoen US short tons (ongeveer 413 miljoen ton) bouw- en sloopafval werd hergebruikt en iets minder dan 145 miljoen US short tons (ongeveer 132 miljoen ton) werd naar stortplaatsen gestuurd.

 

Lees ons artikel over de Sustainable Development Goals voor Californië.

Afvalstatistieken Verenigd Koninkrijk [3]

 • In 2018 produceerde het VK 67,8 miljoen ton niet-gevaarlijk bouw- en sloopafval. (exclusief graaf afval) 
 • Van bovenstaande hoeveelheid is 62,6 miljoen ton teruggewonnen. Dit vertegenwoordigt een herstelpercentage van 92,3%. Het terugwinnings percentage van ongevaarlijk bouw- en sloopafval is van 2010 tot 2018 op een vergelijkbaar niveau gebleven.
 • Bouw, sloop en uitgraving (inclusief baggeren) genereerden in 2018 ongeveer drie vijfde (62%) van het totale Britse afval. Commercieel en industrieel afval was goed voor bijna een vijfde (19%) van de totale afvalproductie en het resterende vijfde werd opgesplitst tussen ‘Huishoudens’ (Households, 12%) en ‘Overige’ activiteiten (Other, 7%). 
 • ‘Recycling en andere nuttige toepassing’ (recycling and other recovery) was het meest voorkomende type afvalverwerking in het VK, goed voor 108,4 miljoen ton (50,4%) in 2018. 
 • Ongeveer tweederde van ‘Recycling en andere nuttige toepassing’ is de terugwinning van mineraal afval (meestal bakstenen, steen en wegbeplanting) en gronden uit de bouw-, sloop- en grondverzet sector. 
 • Storten is de op één na meest gebruikte afvalbehandeling in het VK, met 23,6% (50,8 miljoen ton) afval dat in 2018 op een stortplaats werd gestort

 

Lees de Sustainable Development Goals voor het Verenigd Koninkrijk

28 Incredible Statistics About Waste Generation: Global, US, UK & European Union || StoneCycling
Wereldwijde Statistieken - Bron: openknowledge.worldbank.org
28 Incredible Statistics About Waste Generation: Global, US, UK & European Union || StoneCycling
VS Statistieken - Bron: epa.gov
28 Incredible Statistics About Waste Generation: Global, US, UK & European Union || StoneCycling
VK Statistieken - Bron: gov.uk
Europa Statistieken - Bron: ec.europa.eu

Afvalstatistieken van de Europese Unie

 • Bouw- en sloopactiviteiten in de Europese Unie (EU) zijn verantwoordelijk voor het genereren van 850 miljoen ton bouw- en sloopafval per jaar. [3]
 • De bouwsector in de EU is de grootste afvalproducent in vergelijking met andere economische sectoren, goed voor 35% van de totale afvalproductie. [4]
 • Bouw- en sloopafval is goed voor meer dan een derde van al het afval dat in de EU wordt geproduceerd. [5]
 • Ongeveer 40% tot 60% van het bouw- en sloopafval in de EU wordt gestort of gebruikt voor opvulwerkzaamheden. [6]
 • Het terugwinnings percentage van bouw- en sloopafval in de EU is 88% vanaf 2018 [7]

 

Lees over de impact van de New Green Deal voor Europese bouw.

StoneCycling || Dok1620 in Amsterdam, The Netherlands
Pistachio WasteBasedBricks® bij DOK1620 - de eerste circulaire buurt in Amsterdam

Afvalstatistieken Nederland [8]

 • In 2018 was 25,12 miljoen ton afval afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten. 
 • Bouw- en sloopafval in Nederland maakt ongeveer 41% uit van de totale hoeveelheid afval (61,17 miljoen ton) die in het land wordt gegenereerd. 
 • Van al het Bouw- en sloopafval kreeg 24,48 ton (97%) een ‘nuttige toepassing’, waaronder recycling, hergebruik, terugwinning en andere bewerkingen gericht op het verkrijgen van secundaire grondstoffen. De overige 25 duizend ton (0,10%) wordt verbrand, 610 duizend ton (2,43%) gestort en 11 duizend ton (0,04%) gelost.

 

Lees hoe Amsterdam de eerste circulaire stad ter wereld wordt.

Duitsland Afvalstatistieken

 • In 2018 werd er in Duitsland 218,8 miljoen ton mineraal bouwafval gegenereerd [11], in 2019 steeg dit naar 230,85 miljoen ton. [9]
 • Met een totaal van 416,54 miljoen ton afval dat in 2019 in Duitsland werd geproduceerd, komt het bouw- en sloopafval in 2019 uit op ongeveer 55,42%. [9]
 • Van de cijfers van 2018 was 130,3 miljoen ton (59,6%) afkomstig uit grond en stenen, 59,8 miljoen ton (27,3%) puin, 14,1 miljoen ton (6,4%) wegpuin, 0,6 miljoen ton (0,3%) gips. bouwafval en 14 miljoen ton (6,4%) bouwafval. [10]
 • In 2018 werd 89,7% van het ontstane minerale bouwafval gerecycled in Duitsland. [10] Het herstel percentage was 88% in 2019. [9]
 • Van de 14 miljoen ton bouwafval in 2018 werd 0,3 miljoen ton (1,8%) gerecycled en 13,5 miljoen ton (96,9%) werd voor andere doeleinden gebruikt. Slechts 0,2 miljoen ton (1,3%) werd gestort op stortplaatsen. [10] 
 • Van al het bouw- en sloopafval in 2019 kwam 26,45 miljoen ton (11,46%) op de vuilstort terecht, 33 duizend ton (0,01%) werd verbrand en 1,97 miljoen ton (0,85%) ging naar behandeling voor verwijdering. [9]
 • Qua terugwinning activiteiten in 2019, werd 1,47 miljoen ton (0,64%) energie teruggewonnen en werd 200,92 miljoen ton (87,04%) gerecycled. [9]
28 Incredible Statistics About Waste Generation: Global, US, UK & European Union || StoneCycling
Facade Gemaakt van Truffle WasteBasedBricks® op 11th Avenue in New York City

Wereldwijde Problemen. Wereldwijde Oplossingen?

Zoals je kunt zien aan de hand van de bovenstaande statistieken, is de uitdaging van afvalbeheer een wereldwijd probleem dat wereldwijde oplossingen vereist.

Waar het de bouw in het verleden ontbrak aan een collectieve stem op het wereldtoneel op grote klimaatconferenties, werd in 2015 de Global Alliance for Building and Construction” opgericht. Ze hebben de missie om overheden, de particuliere sector en organisaties met elkaar te verbinden om de transformatie naar een emissievrije, efficiënte en veerkrachtige gebouwen- en constructiesector te stimuleren.

De “2030 Agenda for Sustainable Development” (“2030 Agenda for Sustainable Development“) werd in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. Centraal staan ​​de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Deze doelen zullen actie stimuleren op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet.

Verder is de “European Green Deal” ontwikkeld als een routekaart om de EU-economie duurzaam en klimaatneutraal te maken. Hoewel Europa misschien maar verantwoordelijk is voor slechts 9% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, kan de deal een geweldig voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.

Milieu beoordelingsmethoden zoals BREEAM en LEED hebben tot doel de impact van gebouwen op het milieu te verminderen door de vroege ontwerp- en ontwikkelingsfasen, de bouwfase en de levensduur van het gebouw.

Voordelen van deze tools zijn onder meer het verlagen van de exploitatie- en renovatiekosten van gebouwen op de lange termijn, het verbeteren van de veiligheid en het comfort van gebouwen, het minimaliseren van bouwafval en verschillende andere ecologische, sociale en economische voordelen.

Maar wetgeving en beleid alleen zijn niet genoeg. Minstens zo belangrijk is de verantwoordelijkheid ten aanzien van afvalbeheer van alle betrokkenen in de gebouwde omgeving. Van de opdrachtgever tot de architect, en van de aannemer tot leveranciers en arbeiders, alleen door alle belanghebbenden op te leiden, zullen we het bewustzijn van de problemen van verspilling en verandering vergroten.

Zorg ervoor dat je deze statistieken deelt en ga naar ons artikel “Hoe Afval Weg te Ontwerpen“ om meer te lezen over afvalbeheer en hoe een goed ontwerp kan helpen om verspilling al vroeg in het ontwerpproces te voorkomen.

28 Incredible Statistics About Waste Generation: Global, US, UK & European Union || StoneCycling

VERDERE ARTIKELEN MET STATISTIEKEN UIT DE INDUSTRY

BRONNEN UIT DIT ARTIKEL

[1] What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 – The World Bank, 2018 [lees online

[2] www.epa.gov – 2012-2018

[3] UK Statistics on Waste – Department for Environment Food & Rural Affairs, 2021 [lees online]

[4] A diagnosis of construction and demolition waste generation and recovery practice in the European Union – Paola Villoria Sáez & Mohamed Osmani, 2019 [lees online]

[5] ec.europa.eu/environment

[6] Construction and Demolition Waste Handling in the EU – Prabir Ganguly, 2012 [lees online]

[7] ec.europa.eu/eurostat – 2021-2018

[8] www.clo.nl – 1990-2018

[9] www.destatis.de

[10] kreislaufwirtschaft-bau.de