Wat is BREEAM en Waarom is het Belangrijk voor de Bouwsector?

Wat maakt een gebouw duurzaam en hoe bewijs je dat? Een manier is om gebruik te maken van de BREEAM certificering. Het bestaat om de duurzaamheid van een bouwproject op lange termijn te beoordelen, een beoordeling toe te passen en aanbevelingen te doen over hoe deze beoordelingen kunnen worden verbeterd.

Vandaag beantwoorden we vragen als “Wat is BREEAM?”, “Wat zijn de BREEAM-categorieën en beoordelingen?” en “Hoe kun je BREEAM gecertificeerd worden?”

In een apart artikel zullen een overzicht geven van de voordelen die BREEAM kan geven aan je volgende bouwproject, dus lees die hierna!

Limited Edition Brick for Corporate Interior in Amsterdam: It's 2Good2Waste!
Certificaat "BREEAM-NL In-use: Excellent" voor het interieur van een woningcorporatie in Amsterdam

Wat is BREEAM?

BREEAM staat voor “Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. De Building Research Establishment (BRE), die deze methode in 1990 in het Verenigd Koninkrijk heeft opgericht, geeft de volgende BREEAM-definitie:

“De toonaangevende en meest gebruikte milieu beoordelingsmethode voor gebouwen en gemeenschappen. Het zet de norm voor de beste praktijken op het gebied van duurzaam ontwerpen en is de feitelijke maatstaf geworden die wordt gebruikt om de milieuprestaties van een gebouw te beschrijven.”

Deze methodiek zorgt ervoor dat gebouwen voldoen aan de regelgeving als het gaat om duurzaam bouwen, exploiteren en ontwerpen. Je kunt het gebruiken voor het beoordelen van zowel in gebruik zijnde, vernieuwing- en renovatieplannen als nieuwe ontwikkelingen.

BREEAM wordt in meer dan 70 landen gebruikt, waarbij verschillende in Europa een stap verder zijn gegaan in de ontwikkeling van landspecifieke BREEAM-schema’s die worden beheerd door National Scheme Operators (NSOs). Deze landen zijn: Nederland (BREEAM NL), Spanje (BREEAM ES), Noorwegen (BREEAM NOR), Zweden (BREEAM SE) en Duitsland (BREEAM DE).

7Waarom Milieu Beoordeling Methoden Gebruiken?

De wereld ondergaat momenteel de grootste golf van stedelijke groei in de menselijke geschiedenis. Wist je dat het equivalent van Parijs elke 5 dagen aan vloeroppervlak wordt toegevoegd en dat van Japan elk jaar tot 2060? [bron]

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en leveren daarom een ​​belangrijke bijdrage aan klimaatverandering [bron]. Een aanzienlijke verhoging van het tempo van de renovatie van bestaande gebouwen op het gebied van energie-efficiëntie en de opwekking en inkoop van hernieuwbare energie is vereist om de emissiereductiedoelstellingen van de Paris Agreement (Overeenkomst van Parijs) voor 2030 te behalen.

Hoewel het een uitdaging is, is er nog tijd om de Sustainable Development Goals (doelstellingen voor duurzame ontwikkeling) te behalen en de routekaart van de Europese Green Deal te volgen – als we nu handelen.  

Methoden voor milieubeoordeling, zoals BREEAM, hebben tot doel de impact van gebouwen op het milieu te verminderen vanaf de vroege ontwerp- en ontwikkelingsfasen, door de bouwfase en de uiteindelijke levensduur van het gebouw.

BREEAM bepaalt niet alleen het duurzaamheidsniveau van een gebouw, maar ook de economische, ecologische en sociale voordelen die het heeft voor de mensen die verbonden zijn aan de levenscyclus van dat gebouw. Daar gaan we dieper op in in ons artikel over de voordelen van BREEAM assessments.

What is BREEAM and Why is it Important for the Built Environment Industry? || StoneCycling
BREEAM green guide - Credit: BRE Global Limited 2020

BREEAM of LEED – Wat te Gebruiken?

Waar BREEAM een milieu beoordelingsmethode voor gebouwen is van Britse oorsprong en meer gericht is op Europese wetgeving, is LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ontwikkeld door de US Green Building Council en specifiek ontwikkeld en aangepast aan de Noord-Amerikaanse markt, hoewel beide worden wereldwijd geaccepteerd.

Het belangrijkste verschil tussen de twee methoden is dat BREEAM gelicentieerde beoordelaars gebruikt om accreditatie te verlenen, waarbij LEED het ontwerpteam van het gebouw gegevens laat verzamelen die door de USGBC moeten worden verwerkt. BREEAM maakt gebruik van kwantitatieve, meer gestructureerde en academische standaarden, waarbij de drempels van LEED gebaseerd zijn op percentages en vaak als eenvoudiger in benadering worden beschouwd.

Een ander verschil dat belangrijk is om te vermelden, is dat LEED wordt beheerd door een non-profitorganisatie, terwijl BREEAM dat niet is. BREEAM heeft wat kritiek gekregen uit de sector vanwege de hogere tarieven voor assessments.

Beide methoden hebben voor- en nadelen en bij het kiezen van LEED versus BREEAM moet je rekening houden met het type project waaraan je werkt, de locatie van het project, evenals lokale overheidswetgeving en de bijbehorende LEED / BREEAM-kosten.

We werken aan een reeks artikelen die dieper ingaan op de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid voor specifieke bestemmingen over de hele wereld. Je kunt alvast ons artikel lezen met meer informatie over het gebruik van BREEAM in het Verenigd Koninkrijk en specifieke Britse wetgeving rondom de Sustainable Development Goals

"Gebouwen en constructie zijn samen verantwoordelijk voor 39% van alle CO2-uitstoot in de wereld. Net als COVID-19 is klimaatverandering een wereldwijde uitdaging die ons allemaal aangaat. Men is het er over eens, we moeten beter terug bouwen." — BREEAM

BREEAM en de Sustainable Development Goals (SGDs)

Hieronder vind je een overzicht van de overkoepelende bijdrage van BREEAM aan de SDG’s die deel uitmaken van de “2030 Agenda for Sustainable Development“, die door alle lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 werd aangenomen.

Om meer te lezen over de specifieke standaarden van BREEAM bezoek je: Building Standards, Communities Standard, Infrastructure Standard en de Shelter and Settlement Sustainability Tool.

What is BREEAM and Why is it Important for the Built Environment Industry? || StoneCycling

Wat zijn de BREEAM Categorieën?

Begonnen als een document van 20 pagina’s bedoeld voor nieuwe kantoorontwikkelingen, onderging BREEAM in 1998 een opknapbeurt om niet alleen meer soorten gebouwen op te nemen, maar ook meer gebieden van duurzaamheid en ecologie. Er werden ook wegingen ingevoerd om het belang van bepaalde categorieën te benadrukken.

De BREEAM-editie 2011 is meer dan 400 pagina’s en kan worden gebruikt om vrijwel elk gebouwtype ter wereld te beoordelen.

Het huidige BREEAM assessment is onderverdeeld in 10 categorieën:

 • Energie
 • Gezondheid & Welzijn
 • Innovatie
 • Landgebruik
 • Materialen
 • Management
 • Vervuiling
 • Transport
 • Afval
 • Water

Elk van deze categorieën is verder onderverdeeld in een reeks beoordeling kwesties, elk met zijn eigen doel, doelstelling en benchmarks. 

Volgens het beoogde beoordelingsniveau zijn er minimum drempels die moeten worden bereikt. Voor elk bereikt doel verdien je credits. De categorie score wordt vervolgens berekend op basis van het aantal behaalde BREEAM-credits en de weging van de categorie.

Nadat het gebouw volledig is beoordeeld, wordt de uiteindelijke prestatiebeoordeling bepaald door de som van de gewogen categorie scores.

Nota bene: Naast een bepaald aantal vaste criteria bevat BREEAM-beoordeling ook een aantal variabele criteria die gebaseerd zijn op de minimumeisen van een overheid.

Dit betekent dat verschillende gebouwen die in verschillende jaren BREEAM-gecertificeerd zijn niet per se met elkaar vergeleken kunnen worden, aangezien overheden kunnen besluiten om het wettelijk minimum van, laten we zeggen, voorspeld energieverbruik te verhogen, waardoor de score in BREEAM veranderd. 

What is BREEAM and Why is it Important for the Built Environment Industry? || StoneCycling

Wat Betekenen de BREEAM Waarderingen?

BREEAM beoordeelt de prestaties van gebouwen op een breed scala van milieukwesties om een ​​beoordeling te produceren van UNCLASSIFIED / ONGELDIG (<30% – non-compliant / niet-conform), PASS / GESLAAGD (*, >30%), GOOD / GOED (**, >45%), VERY GOOD / ERG GOED (***, >55%), EXCELLENT / UITSTEKEND (****, >70%) of OUTSTANDING / UITMUNTEND (*****, >85%).

De duurzame bouwmaterialen van StoneCycling kunnen helpen bij het voldoen aan institutionele of wettelijke vereisten en helpen bij het voldoen aan vereisten voor duurzaam vloeroppervlak. 

Ontwikkelaars die BREEAM gebruiken krijgen een hogere score als ze de WasteBasedBrick® gebruiken in de categorie “materials” (materialen), met de sub-categorie “substantiated origin of materials” (onderbouwde herkomst van materialen) en “use of recycled material” (gebruik van gerecycled materiaal). 

Hoewel BREEAM niet direct gericht is op de vermindering van sloopafval, stimuleert het wel het gebruik van gerecycled en secundaire toeslagmaterialen. Het beheer van bouwafval wordt ook sterk gewogen, waarbij kredieten worden toegekend op basis van de hoeveelheid geproduceerd afval per 100 m2..

De eindscore en de bijdrage van de WasteBasedBrick® aan het project is afhankelijk van het totale ontwerp. 

Wat zijn BREEAM Case Studies van StoneCycling?

Bij StoneCycling hebben we tot nu toe samengewerkt aan drie gecertificeerde BREEAM-projecten:

 

 1. CROSSOVER in Amsterdam, Nederland [Klant: AM, Ontwerp: Team V, Aannemer: BAM] De duurzaamheidsambities van dit project zijn tijdens het proces strak aangehouden. Het label geldt niet alleen voor de 10.000 m² flexibele kantoorruimte, maar voor het gehele CROSSOVER-gebouw en is daarmee het eerste multifunctionele gebouw in Nederland met een BREEAM Outstanding label.
 2. LC Packaging in Waddinxveen, Nederland [Klant: LC Packaging, Ontwerp: Quadrant4, Aannemer: De Vries & Verburg] LC Packaging sprak duidelijk de wens uit voor een duurzaam, state-of-the-art hoofdkantoor en magazijn met een BREEAM Outstanding bouw certificaat. Dit label werd behaald bij oplevering van het project in 2020.
 3. Technique in Londen, Verenigd Koninkrijk [Klant: General Projects, Ontwerp: Buckley Gray Yeoman, Aannemer: Graham] Technique is een monumentale nieuwe kantoorruimte vervaardigd uit twee historische gebouwen in het hart van een van de meest creatieve buurten van Londen. Het gebouw krijgt het label BREEAM Excellent, een zeldzame prestatie voor een opgeknapt gebouw.
 4. 2Good2Waste HQ Interieur in Amsterdam, Nederland [Klant: Woningcorporatie, Ontwerp: Studioninedots, Aannemer: Gielissen Interiors] Voor het nieuwe hoofdkantoor en kantine van een Nederlandse woningcorporatie met een rijke historie in hartje Amsterdam hebben we 2Good2Waste steenstrips op verschillende manieren verwerkt in het meubilair. De 5000 m2 kantoorruimte, restaurant, Lab en tuin kregen een BREEAM-NL In-use: Excellent certificaat.
BREEAM Outstanding Interior at LC Packaging HQ in The Netherlands || StoneCycling
BREEAM Outstanding bij LC Packaging in Nederland

Certificering BREEAM – Wat is het Proces?

Om gecertificeerd te worden met BREEAM, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • Bepaal welke BREEAM-standaard van toepassing is op jouw ontwikkeling*
 • Benoem een ​​gediplomeerde BREEAM Assessor
 • Registreer het project voor beoordeling via de Assessor
 • Voer een pre-assessment uit met de Assessor
 • Verzamel en geef alle benodigde informatie door aan de Assessor tijdens het project en beoordelingsprocessen
 • De BREEAM expert Assessor beoordeelt alle informatie en legt deze voor aan de certificatie-instelling
 • Ontvang het vermelde BREEAM-certificaat

MEER INFORMATIE

 

*Zoals eerder vermeld, kun je BREEAM-certificeringen behalen voor verschillende soorten projecten, bijvoorbeeld:

 • BREEAM Communities – Integratie van duurzaam ontwerp in de masterplanning van nieuwe gemeenschappen of regeneratie projecten  [meer info]
 • CEEQUAL and BREEAM Infrastructure – CEEQUAL is het empirisch onderbouwde duurzaamheid beoordelings- en onderscheiding schema voor projecten op het gebied van civiele techniek, infrastructuur, landschapsarchitectuur en openbare ruimte [meer info]
 • BREEAM In Use – Beoordeling van de operationele prestaties van alle bestaande utiliteitsbouw types aan de hand van de negen eerder in dit artikel genoemde categorieën. [meer info]
 • BREEAM Refurbishment and Fit Out (RFO) – Beoordeling van de prestaties van een gebouw zodra verbeteringen zijn aangebracht aan de buitenschil, structuur, kerndiensten, lokale diensten of interieurontwerp. [meer info]
 • BREEAM New Construction – Beoordeling van het ontwerp, de constructie, het beoogde gebruik en de toekomstbestendigheid van nieuwbouwontwikkelingen, inclusief de lokale, natuurlijke of kunstmatige omgeving rondom het gebouw. [meer info]

"BREEAM is een krachtige enabler voor een circulaire economie in de bouw- en vastgoedsector. De principes van de circulaire economie met betrekking tot duurzaam gebruik van fysieke hulpbronnen worden beloond door middel van een reeks kredieten in de reeks programma's die door BREEAM worden aangeboden." — BREEAM

Wat zijn BREEAM Voordelen?

BREEAM-certificering wordt om verschillende redenen steeds belangrijker. Van steeds meer eisen van lokale autoriteiten tot verschillende sociale, gemeenschaps-, gezondheids- en economische voordelen, duurzaamheidsmaatregelen in gebouwen zijn een integraal onderdeel geworden van de checklist en het besluitvormingsproces van de moderne belegger.

Natuurlijk heeft BREEAM ook geholpen met het leggen van meer aandacht op ontwikkelingsstrategieën die gericht zijn op het minimaliseren van bouwafval, het vinden van manieren om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbeteren van het milieu voor dieren in het wild in de omgeving.

Om meer te lezen over de waarde van een BREEAM-certificering in de bouw, ga naar ons artikel over de voordelen van BREEAM.

Bij StoneCycling zijn we vooral geïnteresseerd in het positieve effect dat een BREEAM-certificering kan hebben op het materiaalgebruik op bouwplaatsen en de bijdrage aan de circulaire economie

Wij zijn van mening dat BREEAM kan helpen de negatieve effecten van bouwen en ontwikkelen op het milieu te verminderen en we willen je graag aanmoedigen contact met ons op te nemen om de mogelijkheden voor je aanstaande project te bespreken.