Verenigd Koninkrijk Sustainable Development Goals voor Architecten & Bouwers

Gezien de enorme impact die de gebouwde omgeving heeft op de gezondheid van onze planeet en haar natuurlijke middelen, speelt de sector een cruciale rol bij duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van de 2030 Agenda en de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen – SDGs). 

Hoewel duurzaamheid in de bouw minder een optie en meer een project vereiste wordt, in vergelijking met andere industrieën, zijn er nog steeds veel kansen voor verbetering in het veld.

In dit artikel, dat deel uitmaakt van een serie (andere landen volgen binnenkort!), richten we ons op verschillende SDG’s die vooral relevant zijn voor de gebouwde omgeving en onderzoeken we de huidige Britse vooruitgang, wetgeving en doelen in relatie tot elk.

We zullen ook wijzen op manieren waarop StoneCycling kan samenwerken met architecten, aannemers en ontwikkelaars die projecten in het Verenigd Koninkrijk realiseren, om vooruitgang te boeken bij het bereiken van elke SDG. Als je vragen hebt, laat ze dan onderaan dit artikel achter.

StoneCycling || Technique in London, UK
Technique in Londen, VK

Duurzaamheid in de Bouw in het Verenigd Koninkrijk

Binnen het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 40% van de totale CO2-voetafdruk van het land afkomstig van de gebouwde omgeving [bron] en de sector is ook verantwoordelijk voor het genereren van ongeveer 40% van het stortplaats afval van het land [bron].

Met een nationaal doel om tegen 2050 ‘net-zero’-emissies te bereiken, is het duidelijk dat de bouwsector een cruciale rol te spelen heeft in het VK om dit ambitieuze doel te bereiken.

Hoewel er vooruitgang is geboekt om de ecologische voetafdruk van de gebouwde omgeving te verkleinen, is er nog veel werk aan de winkel. Er is beleid nodig dat gericht is op het verbeteren van de efficiëntie van bestaande gebouwen (met name in termen van het koolstofarm maken van de warmtevoorziening van het land), en de jaarlijkse embodied emissions in de bouw alleen zijn momenteel hoger dan de doelstelling van de Green Construction Board voor de totale emissies van de gebouwde omgeving tegen 2050 [bron].

United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling
Bron: UKGBC / Venngage Infographics
United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling
Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling
Een illustratieve kaart van de afhankelijkheid van de SDG's van bouw- en vastgoedactiviteiten [bron: sustainability.hapres.com]

Wereldwijde Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zijn een verzameling van 17 onderling verbonden doelen die dienen als een routekaart voor het creëren van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

De SDG’s zijn onderverdeeld in vijf brede thema’s (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership) en moeten in 2030 bereikt zijn.

Het Verenigd Koninkrijk zet zich in om de SDG’s lokaal en internationaal te implementeren en vereist nu dat alle Single Departmental Plans SDG-doelen bevatten.

Binnen het Verenigd Koninkrijk komt ongeveer 40% van de totale CO2-voetafdruk van het land uit de gebouwde omgeving.— UK GREEN BUILDING COUNCIL (UKGBC)

United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling

DOEL #7 BETAALBARE EN SCHONE ENERGIE

Meer informatie over dit doel >>

Vermindering van de operationele koolstofemissies van gebouwen is de belangrijkste drijvende kracht achter duurzaam bouwen in het VK en is momenteel goed voor ongeveer 40% van de broeikasgasemissies in het VK. Het VK heeft zich als doel gesteld om in 2025 50% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving te realiseren (vanaf een baseline in 1990) [bron] en het energieverbruik van nieuwe gebouwen in 2030 te halveren [bron]. 

Op meer microniveau wil het land slimme meters aanbieden aan elk huishouden en kleinbedrijf om burgers meer controle te geven over hun energieverbruik. In juni 2020 waren er in Groot-Brittannië 21,5 miljoen slimme en geavanceerde meters in woningen en kleine bedrijven. Ook energieleveranciers installeren nu tweede generatie (SMETS2) slimme meters als standaardmeter [bron].

HOE STONECYCLING KAN HELPEN

Het verbeteren van de energie-efficiëntie staat centraal in de doelstelling van het VK om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vooronderzoek door een extern bureau heeft een significante vermindering van de totale milieu-impact van onze WasteBasedBricks® gevonden wanneer de productie volledig wordt opgeschaald.

Bij StoneCycling hebben we nu een voorlopige EPD (Environmental Product Declaration) van onze producten. Als je meer wilt weten en het EPD wilt downloaden, neem dan contact met ons op!

United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling

DOEL #9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Meer informatie over dit doel >>

In het Verenigd Koninkrijk is BREEAM de favoriete milieu beoordelingsmethode voor gebouwen. Veel door de overheid gefinancierde gebouwen moeten een minimale BREEAM-classificatie hebben en veel commerciële ontwikkelaars kiezen ervoor om BREEAM vrijwillig te gebruiken. Sinds de lancering in 1990 heeft BREEAM meer dan 200.000 gebouwen gecertificeerd [bron]. 

BREEAM is gericht op het beoordelen, stimuleren en belonen van ecologische, sociale en economische duurzaamheid in de gebouwde omgeving en omvat een aantal best practice-maatregelen en prestatienormen voor gebouwen. Maatregelen zijn gegroepeerd in de volgende negen categorieën: Management; Health and Wellbeing; Energy; Transport; Water; Materials; Waste; Land Use and Ecology; en Pollution. 

Credits (scores) worden gewogen per milieucategorie en vervolgens bij elkaar opgeteld om één algemene score te verkrijgen.

 

HOE STONECYCLING KAN HELPEN

Onze duurzame bouwmaterialen kunnen ontwikkelaars helpen bij het voldoen aan institutionele of wettelijke vereisten en huurders helpen bij het voldoen aan de vereisten voor duurzaam vloeroppervlak.

Ontwikkelaars die BREEAM gebruiken krijgen een hogere score als ze de WasteBasedBrick® gebruiken in de volgende categorieën:

  • Materials
  • Substantiated origin of materials
  • Use of recycled material

De eindscore en de bijdrage van de WasteBasedBrick® aan het project is afhankelijk van het totale ontwerp. In een van onze recente projecten in Nederland heeft LC Packaging HQ een BREEAM Outstanding **** certificaat behaald en een tweede StoneCycling-project, CROSSOVER in Amsterdam, is eveneens als Outstanding gecertificeerd

In het Verenigd Koninkrijk zal ons project Technique een BREEAM Excellent duurzaamheid classificatie behalen, een zeldzame prestatie voor een gerenoveerd gebouw.

United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling

DOEL #11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Meer informatie over dit doel >>

Volgens het Britse National Planning Policy Framework moeten lokale plannen duurzame ontwikkeling bevorderen en duidelijke richtlijnen bieden over hoe beleid lokaal moet worden toegepast [bron]. 

Veel lokale planning autoriteiten in het VK hebben aanvullende aanvullende planning richtlijnen of documenten opgesteld die specifiek zijn gericht op duurzame ontwikkeling en constructie. Deze aanvullende documenten zijn vaak afgestemd op duurzaamheid beoordelingsmethoden zoals BREEAM, en verwijzen over het algemeen naar de milieueffectbeoordeling classificaties in de Green Guide to Specification.

 

HOE STONECYCLING KAN HELPEN

Onze WasteBasedBricks®, worden, net als andere bakstenen, over het algemeen beschouwd als een duurzaam product vanwege hun lange levensduur (50+ jaar). In tegenstelling tot traditionele bakstenen bestaan ​​onze producten echter ook uit minimaal 60% afval en zijn ze gericht op het gebruik van afval als grondstof in plaats van het opgraven van natuurlijke en beperkte middelen. 

Om onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen, vertrouwen we niet alleen op efficiëntere stookcurven, maar zijn we ook van plan om de komende jaren over te stappen op alternatieve CO2-neutrale stookprocessen.

United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling

DOEL #12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Meer informatie over dit doel >>

Het verminderen van afval is een grote prioriteit voor de Britse regering. In 2018 publiceerde het Verenigd Koninkrijk een nieuwe strategie voor afvalbeheer en bredere afval kwesties. Strategie Mijlpalen zijn onder meer een verdubbeling van de productiviteit van middelen en het elimineren van alle soorten vermijdbare verspilling tegen 2050  [bron].

In lijn hiermee stelt het VK dat bouwbedrijven een “plicht tot zorg” hebben voor al het afval dat ter plaatse wordt gegenereerd en een standaard stortbelasting van £ 96,70 per ton (vanaf 2021) hebben ingesteld als een stimulans voor afvalproducenten om over te schakelen naar duurzamere alternatieven [bron]. 

In 2002 werd ook een toeslagmateriaal heffing ingevoerd om de vraag naar primaire toeslagmaterialen te verminderen en het gebruik van gerecyclede en secundaire toeslagmaterialen aan te moedigen. De huidige heffing is £ 2,00 per ton primaire aggregaten en moet worden betaald op zand, grind of gesteente dat is gewonnen, gebaggerd of geïmporteerd [bron]. 

In 2008 werden in het VK verdere voorschriften ingevoerd die de ontwikkeling en implementatie van afval beheerplannen (SWMP’s) vereisten voor alle bouwprojecten die meer dan £ 300.000 kosten [bron]. Plannen moeten verschillende soorten afval identificeren die door het project worden geproduceerd en eventuele wijzigingen in het ontwerp en de materiaalspecificaties specificeren die erop gericht zijn afval tot een minimum te beperken. Ze moeten ook nadenken over hoe ze het afval dat door het project wordt gegenereerd, kunnen hergebruiken, recyclen of recupereren.

Daarnaast is afval onder BREEAM een van de milieu categorieën waarvoor punten worden toegekend. Hoewel BREEAM niet direct gericht is op de vermindering van sloopafval, stimuleert het wel het gebruik van gerecyclede en secundaire toeslagmaterialen. Het beheer van bouwafval wordt ook sterk gewogen, waarbij kredieten worden toegekend op basis van de hoeveelheid geproduceerd afval per 100 m².

 

HOE STONECYCLING KAN HELPEN

StoneCycling is sterk afhankelijk van het gebruik van secundaire aggregaten bij de productie van onze WasteBasedBricks® en al onze producten zijn voor ten minste 60% afval. Onze producten hebben ook de nodige eigenschappen om meer dan 100 jaar mee te gaan, hoewel de meeste moderne gebouwen veel eerder worden gesloopt.

Het goede nieuws is dat onze duurzame bouwmaterialen aan het einde van hun levenscyclus kunnen worden gerecycled en gebruikt als ingrediënten voor nieuwe WasteBasedBricks®.

United Kingdom Sustainable Development Goals for Architects & Builders || StoneCycling

DOEL #13 KLIMAAT ACTIE

Meer informatie over dit doel >>

Het VK is de eerste grote economie die een ‘net-zero’-doelstelling vastlegt, wat vereist dat het VK alle uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terugbrengt [bron]. Als tussenstap is als doel gesteld om in 2025 50% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving te realiseren (vanaf een baseline in 1990) en het energieverbruik van nieuwbouw in 2030 te halveren [bron]. 

Bovendien bevat de RIBA 2030 Climate Challenge doelstellingen die gericht zijn op het verminderen van operationele energievraag met ten minste 75% (vóór compensatie) en embodied carbon met ten minste 50-70% (vóór compensatie) [bron]. 

Het VK heeft ook de ambitie voor bedrijven om de energie productiviteit tegen 2030 met 20% te verbeteren [bron].

 

HOE STONECYCLING KAN HELPEN

StoneCycling upcycled afval door onze WasteBasedBricks® te produceren, dat anders zou eindigen als bouwpuin op de stortplaats.

De meeste van onze producten worden ook gestookt op bosgecompenseerd gas, wat betekent dat onze CO2-voetafdruk tijdens de productie wordt gecompenseerd door het planten van bomen. Waar mogelijk geloven we verder in lokaal produceren, met lokaal afval. Voor klanten buiten Nederland bieden we momenteel echter de mogelijkheid om hun transport voetafdruk te compenseren.

Als de verkoop blijft groeien, zullen we zeker met meer lokale producenten gaan werken, maar tot die tijd denken we dat het bouwen van wereldwijde referentieprojecten een positieve impact zal hebben.

Het verminderen van afval is een grote prioriteit voor de Britse regering. Strategiemijlpalen zijn onder meer een verdubbeling van de productiviteit van hulpbronnen en het elimineren van alle soorten vermijdbare verspilling tegen 2050. — UK GOVERNMENT, DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT FOOD & RURAL AFFAIRS

RIBA Sustainable Outcomes Guide

Het Royal Institute of British Architects (RIBA) heeft in 2019 een gids gepubliceerd om de bouwsector te helpen duurzame resultaten in de praktijk te verankeren. De gids sluit aan bij de Sustainable Development Goals van de VN en schetst acht duidelijke, meetbare doelen die praktijken kunnen nastreven in projecten van alle schalen, ondersteund door specifieke ontwerpprincipes om ze te bereiken:

(1) net zero operational carbon, (2) net zero embodied carbon, (3) sustainable water cycle, (4) sustainable connectivity and transport, (5) sustainable land use and biodiversity, (6) good health and wellbeing, (7) sustainable communities and social value, (8) sustainable life cycle cost.

De gids schetst de belangrijkste prestatiestatistieken en ontwerpprincipes die architecten en projectteams moeten volgen. Het doel is niet om een ​​andere duurzame beoordelingsmethode op te zetten, maar om de absolute doelen voor een duurzame toekomst helder te krijgen.

Je kunt de Sustainable Outcomes Guide hier downloaden 

Tijd Voor Actie

We hopen dat de vele bronnen in dit artikel je niet alleen helpen informeren, maar ook inspireren om met de beschikbare data actie te ondernemen en toekomstbestendige duurzame projecten in het Verenigd Koninkrijk te realiseren.

Samenwerking is cruciaal als we duurzame verandering willen creëren in de gebouwde omgeving als het gaat om duurzaamheid. Het is nu tijd om te handelen.

Ben je architect, ontwikkelaar, aannemer of interieurontwerper gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of bezig met het realiseren van projecten in het Verenigd Koninkrijk? Deel je gedachten en ideeën met ons of neem contact met ons op om te kijken hoe we kunnen samenwerken. Je kunt ook onze FAQ pagina bezoeken voor antwoord op al je vragen.

Lees Verder