BREEAM Voordelen: 8 Manieren Waarop Certificering De Waarde Van Je Bouwproject Kan Verhogen

Wat zijn BREEAM Voordelen? In dit artikel bekijken we het onderwerp duurzaamheidscertificering voor gebouwen van naderbij en belichten we 8 manieren waarop BREEAM de waarde van bouwprojecten over de hele wereld kan verhogen.

StoneCycling || Technique in London, UK
BREEAM Excellent - Technique in Londen, Verenigd Koninkrijk

BREEAM Voordelen voor de Bouw

In onze vorige blogpost hebben we de vraag: “Wat is BREEAM“ beantwoord en je laten zien hoe de Building Research Establishment Environmental Assessment Method ervoor zorgt dat gebouwen voldoen aan de eisen als het gaat om duurzaam bouwen, exploiteren en ontwerpen. Maar wat zijn de BREEAM-voordelen voor ontwikkelaars, eigenaren en huurders?

Met het doel om de impact van gebouwen op het milieu te verminderen, niet alleen tijdens de vroege ontwerp- en ontwikkelingsfasen, maar ook tijdens de bouwfase, tijdens en zelfs na de levensduur van het gebouw, omvat een BREEAM-beoordeling elk onderwerp, variërend van Energie, Landgebruik, Materialen, Beheer, Vervuiling, Transport, Afval, Water tot Innovatie, Gezondheid en Welzijn.

BREEAM bepaalt niet alleen het duurzaamheidsniveau van een gebouw, maar ook de economische, ecologische en sociale voordelen die het heeft voor de mensen die verbonden zijn aan de levenscyclus van dat gebouw.

BREEAM en WasteBasedBricks®

BREEAM beoordeelt de prestaties van gebouwen op een breed scala van milieukwesties om een ​​beoordeling te produceren van UNCLASSIFIED (<30% – non-compliant), PASS (*, >30%), GOOD (**, >45%), VERY GOOD (***, >55%), EXCELLENT (****, >70%) of OUTSTANDING (*****, >85%).

Bij StoneCycling zijn we vooral geïnteresseerd in het positieve effect dat een BREEAM-certificering kan hebben op het materiaalgebruik op bouwplaatsen en de bijdrage aan de circulaire economie

Door middel van de BREEAM-beoordeling wordt gekeken naar de levenscyclus van materialen, inclusief de activiteiten die gepaard gaan met de winning van grondstoffen, gevolgd door het ontwerp en de formulering, verwerking, productie, verpakking, distributie, gebruik en verwijdering van dat product.

Door basisdoelen te stellen, waarbij aannemers afvalhoeveelheden monitoren en registreren, bevordert BREEAM een efficiënt gebruik van hulpbronnen en stimuleert het hergebruik en recycling van materialen die al op de locatie aanwezig zijn. Op deze manier worden de kosten in relatie tot de hoeveelheid bestelde materialen en afval overdracht geminimaliseerd.

Door het verantwoord inkopen van materialen door zorgvuldig ontwerp en analyse zal ook de duurzaamheid en daarmee de levensduur van een gebouw toenemen.

De duurzame bouwmaterialen van StoneCycling kunnen helpen bij het voldoen aan institutionele of wettelijke vereisten en helpen bij het voldoen aan vereisten voor duurzaam vloeroppervlak.

Ontwikkelaars die BREEAM gebruiken krijgen een hogere score als ze de WasteBasedBricks® in de categorie “materials” (materialen), met de sub-categorie “substantiated origin of materials” (onderbouwde herkomst van materialen) en “use of recycled material” (gebruik van gerecycled materiaal). 

Hoewel BREEAM niet direct gericht is op de vermindering van sloopafval, stimuleert het wel het gebruik van gerecycled en secundaire toeslagmaterialen. Het beheer van bouwafval wordt ook sterk gewogen, waarbij kredieten worden toegekend op basis van de hoeveelheid geproduceerd afval per 100 m².

De eindscore en de bijdrage van de WasteBasedBrick® aan het project is afhankelijk van het totale ontwerp. 

VRAAG EEN SAMPLE AAN

BREEAM Benefits: 8 Ways Certification Can Increase the Value of Your Construction Project || StoneCycling
BREEAM vereisten voor het Verenigd Koninkrijk - Credit: BSRIA 2012

BREEAM-certificering wordt om een ​​aantal redenen steeds belangrijker:

1. Vereiste door Autoriteiten

Alleen al in het Verenigd Koninkrijk vereist tot 70% van de lokale autoriteiten in steden in het hele land momenteel een BREEAM-certificering [bron].

Dit betekent dat het niet naleven van BREEAM-normen ontwikkelaars en eigenaren van onroerend goed kan beletten bouwwerkzaamheden uit te voeren als ze niet voldoen.

Als het gaat om openbare gebouwen, is het ook een vereiste als onderdeel van de bouwstrategie van de overheid om een ​​milieubeoordeling te ondergaan [bron]. 

Lees meer over de Wereldwijde Sustainable Development Goals, Verenigd Koninkrijk Sustainable Development Goals en de New Green Deal op onze website >>

2. Toename van Vraag

Met het toegenomen bewustzijn van de wereldwijde klimaatverandering die attitudes en wetgeving beïnvloedt, is en zal de vraag naar duurzame gebouwen jaar na jaar toenemen. BREEAM-beoordelingen kunnen daarom een ​​pand aantrekkelijker en waardevoller maken voor potentiële eigenaren of opdrachtgevers. 

Duurzaamheidsmaatregelen in gebouwen zijn een integraal onderdeel geworden van de checklist en het besluitvormingsproces van de moderne belegger. BREEAM maakt het mogelijk om gebouwen te benchmarken op het gebied van duurzaamheid, waardoor ze aantrekkelijker lijken, vooral als het gaat om langetermijninvesteringen.

BREEAM zegt dat een gecertificeerd gebouw 8-12% waardevoller is dan een standaard gebouw. De markt merkt op dat een aanzienlijk aantal eigenaren van grote portefeuilles een massaal certificeringsproces doorlopen net voordat ze van plan zijn te verkopen of te worden genoteerd op de beurs [bron]. Dit bevestigt het feit dat het certificeringsproces de gebouwen verbetert en hun waarde verhoogt.

Met een marktaandeel van 80% [bron], is de meest gebruikte beoordelingsmethode in Europa wat deze methode nog waardevoller maakt.

3. Kosteneffectiviteit

Tijdens een BREEAM-beoordeling wordt rekening gehouden met factoren zoals efficiënte verwarmingssystemen, componenten die weinig water verbruiken en energiezuinige verlichting. Dit zal op de lange termijn de exploitatie- en renovatiekosten van onroerend goed verlagen.

Nu de energieprijzen in de nabije toekomst zullen stijgen, nemen ook de voordelen van BREEAM-gebouwen ten opzichte van conventionele gebouwen toe.

4. Sociale Voordelen

Uit een onderzoek van de UK Green Building Council (BGC) bleek dat meer dan 71% van de mensen die BREEAM-beoordelingen hadden gebruikt als onderdeel van hun bouwontwikkeling, aangaven dat dit sociaal gunstig was voor hun project. Dit kwam vooral door het verbeterde imago als gevolg van de certificering voor zowel de ontwikkelaar als het gebouw zelf [bron]. 

Omdat BREEAM-certificaten onafhankelijk zijn, verbeteren ze de perceptie van de belanghebbenden en tonen ze hun betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen met betrekking tot het milieu.

Het betrekken van een duurzaam gebouw draagt ​​bij aan de MVO-agenda van het bedrijf en genereert ook positieve publiciteit.

BREEAM Benefits: 8 Ways Certification Can Increase the Value of Your Construction Project || StoneCycling
BREEAM uitgelegd: voordelen voor ontwikkelaars, huurders en eigenaren

5. Gezondheidsvoordelen

Enkele van de voordelen van BREEAM-geclassificeerde gebouwen in vergelijking met conventionele zijn onder meer verhoogde veiligheid, toegang tot daglicht en verschillende voorzieningen, de mogelijkheid om comfort omstandigheden te regelen (bijvoorbeeld verlichting, ventilatie, luchtsnelheid), beter thermisch en akoestisch comfort en betere algehele toegankelijkheid.

De productiviteit van een bedrijf wordt beïnvloed door vele onderling samenhangende factoren, waarvan sommige worden beïnvloed door het binnenmilieu van het gebouw waarin mensen werken. Onderzoek toont aan dat de groene ontwerpkenmerken van binnen omgevingen die optreden als gevolg van een BREEAM-beoordeling de productiviteit en de bewoner drastisch kunnen verbeteren. [bron & bron & bron]. 

6. Voordelen voor de Gemeenschap

Er zijn ook voordelen voor de gemeenschap rond een BREEAM-gecertificeerd gebouw. De infrastructuur zal lokaal minder belast worden. Een duurzaam gebouw vereist minder energie, houdt bij storm veel water vast, beschermt en ondersteunt biodiversiteit, vervuilt minder, ondersteunt alternatieve vervoerssystemen, heeft een minder storende bouwplaats en biedt de gemeenschapsfuncties, voorzieningen, soms zelfs openbare ruimten.

BREEAM Benefits: 8 Ways Certification Can Increase the Value of Your Construction Project || StoneCycling
Duurzaamheid in de bouw BREEAM - Credit: BRE Global Limited 2020

BREEAM heeft de oplossingen om een ​​betere toekomst te ondersteunen door verbetering te stimuleren in duurzaam ontwerp van masterplanning projecten, infrastructuur en gebouwen die prestaties meten; en inzicht en zekerheid bieden. — BREEAM

7. Economische Voordelen

Als een gebouw de vereiste BREEAM-doelstellingen van de lokale planning autoriteiten niet haalt, kunnen ontwikkelaars contractbreuk plegen, wat kan leiden tot een dure rechtszaak.

Aan de andere kant hebben een gezond en productief binnenmilieu, aanzienlijk lagere bedrijfskosten en verbeterde verkoopbaarheid bijgedragen aan de huurprijs premies in de meeste ‘groene’ gebouwen met BREEAM-certificeringen.

Een studie uitgevoerd door de Universiteit Maastricht voor RICS (Supply, Demand and the Value of Green Buildings) vergelijkt vergelijkbare gebouwen met en zonder BREEAM-certificering in Engeland en Wales. De resultaten laten zien dat er hogere huren worden behaald door BREEAM-gecertificeerde gebouwen.

Bovendien helpt een BREEAM-rating onroerend goed om zijn waarde te behouden, zelfs als de eigenaar of het bedrijf over vijf of tien jaar moet verhuizen.

Sinds kort zijn er nieuwe en interessante financiële voordelen beschikbaar, zoals de mogelijkheid om green bonds uit te geven of hogere kansen op het verkrijgen van kredieten. 

Een groot aantal maatregelen ter verduurzaming van gebouwen komen in aanmerking voor overheidssubsidies, zoals de regeling “energy investment allowance“ (EIA) of de “environmental investment allowance” (in het Nederlands de regeling milieu-investeringsaftrek, MIA) in het Verenigd Koninkrijk. De subsidies zijn zo genereus dat de totale investering voor een BREEAM-gecertificeerd gebouw vaak lager is dan voor een gebouw zonder BREEAM-label.

Europese financiering is sterk gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot, (bijna) energieneutrale gebouwen en de bescherming van de biodiversiteit, doelstellingen die allemaal zijn opgenomen in een BREEAM-gecertificeerd gebouw.

BREEAM Benefits: 8 Ways Certification Can Increase the Value of Your Construction Project || StoneCycling
CO2-emissie besparingen met BREEAM-architectuur - Credit: BRE Global Ltd 2016

8. Milieuvoordelen

Last but not least heeft BREEAM geholpen om meer aandacht te besteden aan ontwikkelingsstrategieën die gericht zijn op het minimaliseren van bouwafval, het vinden van manieren om de CO2-uitstoot te verminderen en het verbeteren van het milieu voor dieren in het wild in de omgeving.

Het is duidelijk dat de BREEAM-certificering niet alleen het bewustzijn vergroot van de voordelen van een duurzame aanpak in de bouw, maar het biedt ontwikkelaars, bouwers en eigenaren ook een kader om met succes duurzame oplossingen te implementeren op een kosteneffectieve manier en op een manier die markt herkenning biedt voor hun prestaties.

Investeren in groene gebouwen bevordert een beter rendement voor people, profit EN planet!

Wij zijn van mening dat BREEAM kan helpen de negatieve effecten van bouwen en ontwikkelen op het milieu te verminderen en we willen je graag aanmoedigen om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden voor jouw aanstaande project te bespreken. Heb je al aan een BREEAM-project gewerkt? Wij zien het graag! Laat een link achter in de reacties, zodat we het kunnen bekijken.