7 Waardevolle Lessen Over Duurzaam Gebouwontwerp

Vorige week waren we aanwezig bij de Sustainable Interior Design Week door UGREEN, een gratis online event!

Als je het gemist hebt, zijn hier de belangrijkste lessen die we uit de summit hebben getrokken, met betrekking tot het versnellen van de globale transitie naar duurzaam bouwen:

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen

Sustainable Interior Design Week Samenvatting

1. Embodied carbon* zal tussen nu en 2050 verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de totale uitstoot van nieuwbouw.

In tegenstelling tot de ‘operational’ koolstofemissies, die in de loop van de tijd kunnen worden verminderd door energie-efficiëntie renovaties van gebouwen en het gebruik van hernieuwbare energie, worden ‘embodied’ koolstofemissies op hun plaats gehouden zodra een gebouw wordt gebouwd.

Het is van cruciaal belang dat we nu grip krijgen op embodied carbon als we hopen de uitstoot van fossiele brandstoffen tegen het jaar 2050 geleidelijk af te bouwen.

Lees meer op: architecture2030.org

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

Met de WasteBasedBrick® richten we ons primair op het gebruik van afval als grondstof in plaats van het opgraven van natuurlijke en beperkte grondstoffen. Om de CO2-voetafdruk van de baksteen nog verder te verkleinen, kijken we naar efficiëntere stookcurves en alternatieve brandstoffen.

De meeste van onze producten worden gestookt op bosgecompenseerd gas. Dit betekent dat de CO2-voetafdruk tijdens de productie wordt gecompenseerd door het planten van bomen. Het is nog niet de perfecte oplossing en fundamentele oplossingen zullen gezocht moeten worden in alternatieve brandstoffen zoals waterstof.

Wij zijn van mening dat dit een belangrijke en betekenisvolle stap is in het creëren van duurzame bouwmaterialen voor toekomstige generaties.

* Kooldioxide die vrijkomt bij de winning, fabricage en transport van bouwmaterialen.

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
Bron: architecture2030.org
7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
Bron: ugreen.io

2. Als we eenmaal een materiaal hebben gekozen, zijn ze er om te blijven.

Het is belangrijk om de impact van je beslissingen al vroeg in het ontwerpproces te beseffen.

Als we dezelfde materialen blijven gebruiken als we altijd hebben gedaan, kunnen we de omslag naar duurzamer bouwen niet maken. De kracht ligt in jouw handen!

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

Benieuwd hoe wij onze producten maken van afval? Lees onze FAQ of stuur ons een bericht.

“Gebouwen zijn het probleem, maar ook de oplossing.” — Erin McDade

3. De industrie is nog bezig met het inhalen van oplossingen voor problemen in de bouw, want we vragen niet genoeg!

Echte verandering kan alleen plaatsvinden als je je inspant om problemen aan de kaak te stellen en je zorgen kenbaar te maken.

Als we op dit gebied vooruitgang willen boeken, betekent dat wel dat we andere mensen ongemakkelijk moeten maken, zodat ze de brug naar een duurzamere wereld kunnen oversteken.

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

We grijpen zoveel mogelijk kansen aan om op het podium, in webinars, lunch presentaties, interviews in kranten, tijdschriften, blogs of op televisie te spreken over circulaire economie en duurzaam bouwen.

Onze beste verhalen vind je op onze perspagina en nieuwspagina.

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
Bron: ugreen.io

4. We hebben meer bedrijven nodig om een #GreenHero te worden en duurzaam gebouwontwerp te implementeren

De vraag naar producten waarvan bewezen is dat ze duurzaam zijn, groeit exponentieel in de markt. In de civiele bouw is dit niet anders. Een aantal beschikbare producten hebben echter geen bewijs van duurzaamheid. Al snel verliezen ze belangrijke kansen op het gebied van marketing en sales.

Als topbedrijven al duurzamer worden, hebben ze mensen nodig die hen daarbij helpen. Dit zal ook het gedrag van andere bedrijven en uiteindelijk je praktijk sturen.

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

Wil jij bijdragen aan een betere wereld? Deel dan zeker het verhaal van StoneCycling met geïnteresseerden, bijvoorbeeld via social media, e-mail of gewoon via mond-tot-mondreclame..

Hoe meer mensen weten over duurzame alternatieven in de bouw, hoe meer ze zullen worden gebruikt!

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
BREEAM Outstanding Interior at LC Packaging HQ in The Netherlands || StoneCycling

5. Het is nog niet te laat om te voorkomen dat we de afval-generatie worden.

Hoe eerder de wereld stopt met het gebruik van fossiele brandstoffen en het gebruik van grondstoffen en naar een emissievrije toekomst gaat, hoe beter voor onze planeet.

Gelukkig groeit de zorg voor het milieu in de publieke belangstelling, wat overheden en iedereen die betrokken is bij de toeleveringsketen dwingt om betere normen en certificeringen aan te passen en te ontwikkelen.

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

We werken elke dag hard om onze missie (om te bewegen naar prachtige bouwmaterialen gemaakt van 100% upcycled afval met een positieve koolstof impact op de planeet) te voltooien. En we tonen de levensvatbaarheid van onze producten en de resultaten van innovatie om de weg vrij te maken voor grote spelers op de wereldmarkt om ons voorbeeld te volgen en onze impact exponentieel te vergroten.

Hier zijn enkele actiestappen die tijdens de conferentie worden genoemd en die we altijd in overweging nemen voor projecten waaraan we werken:

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
Bron: ugreen.io

6. Breng data naar je project, niet alleen schoonheid.

Duurzaam design kan uit vele elementen bestaan. Begrijp welke het meest effectief is voor jouw specifieke project, omdat dit zal helpen een beslissing te nemen met de beste return on investment. 

Er zijn tegenwoordig veel tools beschikbaar om informatie te verzamelen over de ecologische impact van oplossingen in de bouw.

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

We worden graag je partner om de kwaliteit van je project te helpen verbeteren en betere beslissingen te nemen op basis van data en wetenschap.

Vragen over duurzame bouwoplossingen? Grote ideeën? Neem contact met ons op en klik hier om te zien hoe we werken.

Uiteindelijk willen we er niet duurzaam UITZIEN, we willen daadwerkelijke voordelen en RESULTATEN aan je project toevoegen. Laten we er samen iets moois van maken!

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
Enkele van de beschikbare groene certificeringen - Bron: ugreen.io

7. Er zijn genoeg alternatieven.

Door de impact van de productieketen te begrijpen, kunnen we deze optimaliseren. En er zijn steeds meer alternatieven voor traditionele bouwmaterialen, met een verminderde negatieve impact op het milieu. In de onderstaande afbeelding zie je er een aantal.

 

OVER DE IMPACT VAN STONECYCLING

Om meer geloofwaardigheid te verwerven in de duurzame markt, is het nodig om dit te bewijzen. Daarom richten we ons bij StoneCycling, en vele andere duurzame bedrijven, op de toekomst van producttesten door middel van internationale normen.

Welke van de volgende duurzame materialen gebruik jij al (we zijn zo vrij geweest om onze WasteBasedBricks in het overzicht op te nemen)

7 Valuable Lessons About Sustainable Building Design || StoneCycling X UGreen
Bron: ugreen.io (aangepast)

Laten we samen de alternatieven voor duurzaam gebouwontwerp verkennen. Neem contact op.