EU-Taxonomie en Nederlandse Bouw: een Nationale Vertaling voor de Industrie

Wat is de impact van de EU Taxonomie op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector? Deze vraag kan opkomen na het lezen van ons recente artikel waarin we de gevolgen en kansen uiteenzetten van dit initiatief van de Europese Unie voor de bouwsector.

Vandaag duiken we dieper in deze vraag, specifiek voor de Nederlandse bouwindustrie. 

 

StoneCycling Factory

Nederlandse Vertaling van de EU-Taxonomie voor de Bouw

Op dit moment is de invulling van de eisen rondom de EU Taxonomie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector onduidelijk. Daarom heeft de Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met meer dan 30 marktpartijen voor deze specifieke branche een landelijke vertaling gemaakt waarin de eisen worden toegelicht.

In mei 2023 publiceerden zij de eerste Nederlandse gids over de EU-taxonomie, specifiek voor de bouw- en vastgoedsector in Nederland, waardoor financiële activiteiten in het hele land op dezelfde manier worden beoordeeld.

De gids is een levend document en versie 1.0 is gericht op de voor de bouw- en vastgoedsector relevante ‘First Delegated Climate Act’. 

Je vindt de gids hier.

Sinds 2022 organiseert DGBC ook verschillende webinars over de EU-taxonomie, die je hier kunt vinden

EU Taxonomy and Dutch Construction: A National Translation for the Industry

Webinar over de EU Taxonomie door DGBC

Voldoet de EU-Taxonomie aan BREEAM-NL?

Momenteel dekt BREEAM-NL slechts een deel van de vereisten uit de EU-taxonomie. Het zou ideaal zijn als het bewijs dat voor Europa geleverd moet worden straks met BREEAM-NL gedekt kan worden. Dan is er één proces en een onafhankelijke deskundige die alles toetst.

Bouwers en ontwikkelaars zijn al gewend aan BREEAM-NL en willen niet nog een keer apart rapporteren om aan de Europese regels te voldoen. En dat geldt ook voor investeerders. Helaas is de Europese regelgeving momenteel nog niet op alle punten uitgewerkt.

DGBC vergeleek BREEAM-NL en de groene regels uit Europa zodat je snel kunt zien waar de overeenkomsten zijn en in hoeverre je voldoet aan de eisen van de Taxonomie met BREEAM-NL. Lees hier het rapport.

Klik hier voor een whitepaper over LEED en de EU-Taxonomie.

 

LEES VERDER:

StoneCycling is Scaling up with 100% Recycled Bricks

Hoe sterk nemen andere EU-landen de EU-Taxonomie voor de bouwsector over?

Volgens de Dutch Green Building Council, ook onderdeel van de World Green Building Council (WGBC), zijn andere Green Building Councils in de Europese Unie elk op hun eigen manier actief op de EU-taxonomie.

Met name de Scandinavische landen en Midden-Europese landen zijn zeer actief en nemen bijvoorbeeld de EU-taxonomie op in toonaangevende certificeringssystemen (BREEAM, DGNB, enz.). Andere landen zijn minder ver.

De WGBC komt zo nu en dan bijeen om kennis over de EU-taxonomie uit te wisselen.

StoneCycling en de EU-Taxonomie

Als bedrijf met een missie om de ontwikkeling, het gebruik en het hergebruik van planeetvriendelijke, esthetische bouwmaterialen te bevorderen, ziet StoneCycling wetgeving zoals de EU-taxonomie als een noodzaak om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Europa te realiseren.

Grootschalige gedragsverandering bij bouwbedrijven en aan de branche gerelateerde organisaties is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in de waardeketen zijn economische activiteiten op een duurzame, toekomstbestendige manier uitvoert.

Vragen?

Hoewel StoneCycling als leverancier van bouwmaterialen (nog) niet meldplichtig is, zijn wij een samenwerkingspartner in de bouw- en vastgoedketen – waarvan melders afhankelijk zijn. Daarom helpen we projectontwikkelaars en bouwbedrijven met gedetailleerde informatie over onze producten, zodat ze zeker weten dat ze voldoen aan de EU-taxonomie.

BRONNEN