Trees for All Samenwerking

Als organisatie willen we bij StoneCycling positieve impact maken in alle fases van ons bedrijfsproces. Daarom werken wij sinds dit jaar samen met de Nederlandse non-profit Trees for All om de CO₂ uitstoot van de productie van onze WasteBasedBricks® en WasteBasedSlips® te compenseren.

StoneCycling Factory

Eerst CO₂ Reductie – Dan CO₂ Compensatie

Voor een duurzame wereld is het belangrijk dat we onze CO₂-uitstoot drastisch omlaag brengen. Daarom zijn we in samenwerking met onze productiepartner Zilverschoon Randwijk momenteel bezig met de overstap naar een op waterstof gestookte oven.

Voor de CO₂-uitstoot die we als bedrijf nog niet kunnen vermijden, compenseren we door middel van een jaarlijkse donatie bij Trees for All.

StoneCycling Factory

Wie is Trees for All?

Trees for All zet zich al bijna 25 jaar in voor een bosrijke wereld. Ze planten bomen in Nederland en in het buitenland (al meer dan 10,5 miljoen!) via ruim 110 bosprojecten. Ook maken ze mensen bewust van het belang van bomen en hebben ze inmiddels 765.000 ton CO₂ gecompenseerd via gecertificeerde credits.

Onze bijdrage via deze stichting gaat eigenlijk veel verder dan een boom planten. De projecten van Trees for All hebben namelijk brede impact en dragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

Door verschillende (her)bebossingsprojecten in zowel Nederland als landen als Ghana, Costa Rica en Vietnam herstellen ze inheemse bossen samen met de lokale bevolking. Deze lokale betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde om bomen op een duurzame manier te kunnen planten én te behouden. Ze trainen mensen in duurzaam landgebruik en creëren werkgelegenheid. Zo heeft het bos waarde voor iedereen.

Trees for All steunt met hun projecten ook de Sustainable Development Goals. De belangrijkste doelen zijn: #8 (decent work and economic growth), #11 (sustainable cities and communities), #13 (climate action), #15 (life on land) en #17 (partnership for the goals).

Inmiddels werkt Trees for All samen met meer dan 2.200 bedrijven en zijn er meer dan 14.000 actieve particuliere donateurs die hun werk steunen.

De stichting heeft een CBF-erkenning en een ANBI-status. Met deze certificeringen wordt getoetst dat Trees for All als erkend goed doel aan strenge kwaliteitseisen voldoet en dat de hoeveelheid uitgestoten CO₂ daadwerkelijk wordt vastgelegd met de aanplant van bomen.

De compensatieprojecten van Trees for All in Bolivia en Mexico zijn ook gecertificeerd volgens de internationale Plan Vivo standaard. Plan Vivo garandeert gevalideerde koolstofvastlegging, ecosysteemherstel, verbeterde levensomstandigheden en duurzaam landbeheer. De deelnemende gemeenschappen delen in de inkomsten die worden gegenereerd met carbon credits.

Door deze samenwerking zijn we bij StoneCycling ervan verzekerd dat onze donatie voor CO₂ compensatie écht bijdraagt aan een betere wereld.