De Toekomst van Afvalbeheer: Vier Oplossingen voor de Bouwsector

Het concept van het bergen en hergebruiken van materialen is niet nieuw. 

Bakstenen van Romeinse ruïnes zijn gebruikt om middeleeuwse kerken te bouwen, de ondergrondse reservoirs van Istanbul worden ondersteund door kolommen van oude Griekse en Romeinse bouwwerken. 

Het eerste geregistreerde gebruik van gerecycled papier was in het 9e-eeuwse Japan. Na de Tweede Wereldoorlog waren er universele inzamelingsacties voor blik, rubber, staal, papier en meer materialen.

Hoewel “ontwerp voor demontage” voor het eerst werd gedefinieerd in de jaren negentig, kunnen we traditionele Japanse boerderijen vinden die zonder spijkers zijn gebouwd, klaar om te worden gedemonteerd en weer in elkaar te zetten als een puzzel.

In de toekomst zullen deze twee concepten nog meer in de praktijk worden gebracht, aangezien onze groeiende bevolking een verandering zal vereisen in de manier waarop we omgaan met natuurlijke hulpbronnen en afvalbeheer.

The Future of Waste Management: 4 Solutions for the Construction Industry

Het Probleem: Planeet Aarde Heeft Bijna Geen Grondstoffen Meer

Onze wereldwijde economische groei is aangewakkerd door het toegenomen gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Natuurlijk kapitaal wordt omgezet in andere vormen van kapitaal – maar we groeien zo groot, zo snel, dat het hetzelfde natuurlijke kapitaal waarop het gedijt snel uitput.

Wist je dat zand de op één na meest verbruikte natuurlijke hulpbron ter wereld is? Waar water de belangrijkste bron van leven is, is zand de primaire grondstof waaruit onze moderne steden zijn gemaakt. Beton, asfalt, glas en zelfs de chips in al onze elektronische apparaten – het is allemaal gemaakt van deze grondstof die – misschien verrassend – bijna opraakt. Hebben we er niet genoeg van dan?

Zand en grind worden meestal samen gevonden en we gebruiken elk jaar ongeveer 50 miljard ton van dit “aggregaat”. Maar we kunnen niet alle soorten zand gebruiken. Alleen zand dat wordt aangetroffen in beddingen, oevers en uiterwaarden van rivieren, evenals in meren en aan de kust, is hoekig genoeg om aan elkaar te hechten om stabiel beton te vormen. En alleen zeer zuiver kwartszand kan worden gebruikt om glas te maken, evenals hightech producten zoals zonnepanelen en computerchips.

De wereld heeft dit specifieke type grondstof zo hard nodig, dat regeringen het verschepen naar landen die zelf woestijnen hebben (helaas niet het juiste soort zand) – en zelfs criminele bendes zijn erin aan het handelen, wat links en rechts levens kost bij hun concurrenten en milieuactivisten.

De effecten van zandwinning zijn ernstig: oceaan baggerwerken hebben koraalriffen beschadigd en mariene habitats verscheurd, landaanwinning vernietigt kust wetlands en verhoogt de watervervuiling. Mijnzand is zelfs nog destructiever, het doodt op de bodem levende organismen en verstikt vissen door omgewoeld sediment in rivierbeddingen en instortende rivieroevers – de akkers en huizen ernaast meeslepend. De natuurlijke aanvulling van erosie op locaties zoals de Mekong-rivierdelta kan het gewoon niet bijhouden.

In veel westerse landen is de winning van rivierzand al grotendeels uitgefaseerd. Nu is het tijd om de rest van de wereld ertoe aan te zetten dit voorbeeld te volgen.

Om meer over dit onderwerp te lezen, kunnen we dit artikel op BBC Future, het Smithsonian Magazine en het boek “Sand Stories” van Kiran Pereira aanbevelen. Je kunt zelfs een interview met StoneCycling in dit boek vinden!

The Future of Waste Management: 4 Solutions for the Construction Industry

Het Probleem: De Wereld Raakt Steeds Meer Verstedelijkt

Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden, en dat aandeel zal naar verwachting stijgen tot 60 procent in 2030. Het aantal nieuwe gebouwen zal de komende jaren waarschijnlijk snel groeien, vooral in Afrika en Azië. Om precies te zijn: de helft van de gebouwen die er in 2060 zullen staan zijn nog niet eens gebouwd!

Steden en grootstedelijke gebieden zijn krachtpatsers van economische groei en dragen ongeveer 60 procent bij aan het wereldwijde BBP. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en meer dan 60 procent van het gebruik van hulpbronnen.

Een aanzienlijk deel van de bouwmaterialen wordt vervaardigd met natuurlijke hulpbronnen. Daarom stelt een groei in de bouw extra eisen aan de mijnbouwsector. Hieronder enkele van onze oplossingen voor dit probleem.

The Future of Waste Management: 4 Solutions for the Construction Industry

Onze Oplossing: Afval Als Grondstof Gebruiken

Toen Tom van Soest, de oprichter van StoneCycling, in 2009 voor het eerst op het idee kwam om bouw- en sloopafval om te zetten in nieuwe bouwmaterialen, wist hij niet welke positieve impact hij de komende jaren op de wereld zou hebben. 

Van het creëren van verschillende soorten materialen voor een verscheidenheid aan toepassingen en het voltooien van projecten over de hele wereld tot het samenwerken met experts uit de industrie en het experimenteren met geavanceerde nieuwe technologieën, bouwen met afval is niet langer alleen een idee, maar een realiteit!

Tijdens alle groei, onderzoek en ontwikkeling bleef Tom en de rest van het StoneCycling-team gefocust op de kern van het bedrijf: afval gebruiken als grondstof om nieuwe materialen te creëren.

We houden de impact die we op de wereld hebben nauwlettend in de gaten en volgen de specifieke afvalstromen die we gebruiken, de hoeveelheid kilo’s upcycled afval, de CO2 die we hebben verminderd in vergelijking met conventionele producten en uiteindelijk ook de CO2 die we in elk van onze projecten hebben afgevangen.

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze voortgang.

The Future of Waste Management: 4 Solutions for the Construction Industry

Onze Oplossing: Grondstoffen in de Grond Laten

Soms is de beste actie om iets NIET te doen. Daarom werken we elke dag hard om onze recepten te ontwikkelen met steeds minder ruwe grondstoffen.

Het is onze missie om bouwmaterialen te maken die gemaakt zijn van 100% upcycled afval met een positieve CO2-impact op de planeet, maar we begrijpen dat de weg die voor ons ligt nog lang is. Dat gezegd hebbende, we zijn vastbesloten om vooruit te komen, ook al zijn het kleine stappen.

Momenteel worden onze WasteBasedBricks® en WasteBasedSlips® gemaakt van minimaal 60% afval, maar we werken er de komende jaren hard aan om dit percentage van 100% te halen.

Onze Oplossing: Het Potentieel van Afval Laten Zien

Sinds de oprichting van StoneCycling merken we dat de traditioneel conservatieve bouwsector niet snel geneigd is te investeren in nieuwe, innovatieve bouwmaterialen en -methodes.

Maar we geloven dat een van de beste manieren om architecten, ontwikkelaars en opdrachtgevers te overtuigen van de kracht van bouwen met afval, is om ze te laten zien!

Door bouwmaterialen te maken die niet alleen technisch gelijk zijn aan standaard bouwmaterialen, maar er ook esthetisch mooi uitzien, maken we van upcycling-afval een belangrijk selling point.

We tonen de levensvatbaarheid van onze producten en de resultaten van innovatie om de weg vrij te maken voor grote spelers op de wereldmarkt om ons voorbeeld te volgen en onze impact exponentieel te vergroten.

House Made of Waste in Rotterdam - WasteBasedBricks® Scoop! || StoneCycling
Ons eerste huis gemaakt van afval in Rotterdam
StoneCycling || The West, 11th Avenue, New York, USA
Duurzame gevel gemaakt van Truffle op 11th Avenue in New York

Onze Oplossing: Een Proactieve Aanpak

Economische en ecologische realiteiten kunnen dicteren dat onze huidige gebouwen beter worden bewaard, opgeknapt, hergebruikt of, wanneer geen van deze opties mogelijk is, dat hun samenstellende materialen worden geborgen en gebruikt voor nieuwbouw.

Het doordenken en plannen in het bouwproces is essentieel om bouwafval te minimaliseren of zelfs te elimineren, wat niet alleen zal leiden tot een beter milieu, maar ook tot meer winst. 

Van het voorkomen van afval door goed onderhoud van gebouwen en het gebruik van moderne technieken om efficiënt bouwmaterialen te creëren, tot het ontwerpen van projecten met de hele levensloop van het gebouw in gedachten en het specificeren van teruggewonnen of afvalmaterialen in de bouw, kan het milieu-impact van een bouwproject vanaf het begin sterk worden verminderd vanaf de start van de planningsfase. 

Door meer tijd en geld te besteden aan het voorkomen en nuttig besteden van bouwafval, valt er ook veel te winnen op het gebied van minder transport- en verwijderingskosten voor afval en minder uitgaven voor nieuwe materialen.

Ook is het van belang dat er een commitment is van opdrachtgever, adviseur en opdrachtnemer om verspilling tot een minimum te beperken. Alle belanghebbenden in de toeleveringsketen van de bouw moeten een meer proactieve benadering aannemen bij het omgaan met afval.

We moeten allemaal betere vragen stellen over hoe gebouwen veranderen in de komende 30, 40, 50 jaar, beter nadenken over het soort materialen dat we gebruiken, en we moeten manieren vinden om mensen en technologieën dichter bij elkaar te brengen op manieren die wederzijds gunstig zijn. Wij zijn er klaar voor. Sluit jij je aan bij onze missie?