Waarom Sloop voor Hergebruik een Essentieel Element is in de Circulaire Economie

Wekelijks krijgen we telefoontjes van overheden, sloopbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en particulieren met de vraag of zij hun sloopafval bij ons kunnen brengen, zodat we het kunnen upcyclen tot nieuwe en hoogwaardige bouwmaterialen.

Helaas is afval niet zomaar afval. Het is er in duizend soorten en kwaliteiten.

Daarom werken we samen met partners in de hele waardeketen (sloopbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven, bouwbedrijven, architecten en vastgoedontwikkelaars) om ervoor te zorgen dat we het juiste type afval in de juiste kwaliteit en hoeveelheid voor onze producten krijgen.

In onze zoektocht naar het juiste type afval kwamen we tot de conclusie dat het nog een uitdaging is om het te vinden en dat dit moet veranderen om een ​​circulaire economie werkelijkheid te laten worden.

Why Demolition for Reuse is an Essential Element in the Circular Economy || StoneCycling

Naar beneden halen, goedkoop en snel

Iedereen herinnert zich hoe gebouwen vroeger werden gesloopt: de goedkoopste manier binnen het wettelijke kader in een bepaald rechtsgebied bepaalde de keus.

We geven toe, simpelweg een gebouw naar beneden halen ziet er spectaculair uit en is ook behoorlijk snel. Maar dit soort sloop maakt het voor bedrijven als StoneCycling moeilijk om het materiaal op een effectieve manier te hergebruiken of upcyclen.

Het sloopafval kan een mix zijn van beton, keramiek, glas, staal en vele andere materialen. Het sorteren van dit materiaal, als het al mogelijk is, maakt het duurder, vermindert de kwaliteit en vergroot de kans dat het op een stortplaats belandt.

Naar beneden halen, zodat we het kunnen hergebruiken

Gelukkig specialiseren steeds meer sloopbedrijven zich in sloop voor hergebruik of recycling. Dit betekent dat het sloopproces zo wordt uitgevoerd dat de meeste materialen al op het moment van sloop worden gesorteerd en gescheiden, voordat ze worden vervoerd.

Ja, het ziet er minder spectaculair uit en kost meer tijd, maar zorgt voor een veel grotere kans dat bedrijven als StoneCycling een deel van de afvalstromen die uit deze gebouwen komen kunnen hergebruiken, simpelweg omdat ze schoner en meer consistent zijn. Dit verhoogt de waarde van het materiaal en vergroot de kans dat het wordt gerecycled of upcycled.

Sloop van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg, Nederland

Hoe schoner de afvalstroom, hoe waardevoller deze wordt voor andere bedrijven en hoe hoger de prijs die we ervoor willen betalen.

Wie betaalt?

Voor elke vastgoedontwikkelaar is het slopen van een gebouw een kostenfactor. Aan dit onderdeel van het project willen ze zo min mogelijk geld uitgeven. Er wordt geld verdiend aan het nieuwe gebouw, niet aan het oude.

Hoe langer het duurt voordat het nieuwe gebouw is voltooid, hoe langer het rendement op de investering duurt, dus tijd en kosten zijn sterke drijfveren voor de keuze voor een bepaalde sloopmethode. Vanuit dit perspectief zijn er weinig prikkels om meer te doen dan strikt noodzakelijk is, tenzij regeringen dit eisen.

Hoe overschakelen naar sloop voor hergebruik?

Overheden spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor duurzamere sloop, waardoor hoogwaardig hergebruik of upcycling mogelijk wordt.

Een goede case study is de missie van de gemeente Amsterdam om in 2050 100% circulair te zijn. Als onderdeel van deze missie neemt de stad sloop voor hergebruik als eis op in de aanbestedingen voor nieuwbouwprojecten of bouwvergunningen binnen de stad.

Bij project “Edge Amsterdam West” wordt dit principe nu al realiteit. Een deel van het afvalmateriaal van de renovatie wordt momenteel door StoneCycling ge-upcycled tot een nieuwe WasteBasedSlip® die zal worden gebruikt voor de binnenwandbekleding van het nieuwe gebouw op dezelfde locatie.

In navolging van dit voorbeeld is er voor elk nieuw gebouw dat wordt gebouwd, een kans om ervoor te zorgen dat het aan het einde van de levensduur niet hoeft te worden gesloopt, als het kan worden gedemonteerd.

Why Demolition for Reuse is an Essential Element in the Circular Economy || StoneCycling
Zorgvuldig sorteren en testen van afvalstromen in het StoneCycling laboratorium

Het recyclen van bouw- en sloopafval wordt de komende decennia een primaire factor om een ​​circulaire economie mogelijk te maken.

Hoe om te schakelen van sloop naar demontage?

Naar onze mening is de beste en meest efficiënte manier van slopen voor hergebruik het helemaal niet slopen van een gebouw. Het sleutelwoord hier is demonteren: een gebouw zo bouwen dat het aan het einde van de levensduur uit elkaar kan worden gehaald zonder de elementen waaruit het is gemaakt te vernietigen.

Om dit te bereiken zijn een aantal factoren van belang:

Waar is het gebouw van gemaakt?

Het kennen van de ‘ingrediënten’ van een gebouw is een vereiste voor hergebruik aan het einde van de levenscyclus. De Cradle to Cradle-beweging stelt duidelijke ambities over welke materialen op welke manier kunnen worden gebruikt om demontage mogelijk te maken.

Het materiaalpaspoort

Om ervoor te zorgen dat we van elk gebouw, zelfs 30, 60 of 100 jaar later, weten waar het van gemaakt is, is het belangrijk om alle gegevens bij te houden. Daar komt nog bij dat grondstoffen schaars zijn en daarom goed gedocumenteerd moeten worden zodat ze onbeperkt blijven.

Het Nederlandse initiatief Madaster is een digitale bibliotheek en generator van zogenaamde ‘materiaalpaspoorten’. Dit zijn dossiers van materialen die aan een specifiek gebouw zijn gekoppeld. Met het paspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen.

Dit onafhankelijke platform, dat zichzelf omschrijft als “het kadaster voor materialen” is toegankelijk voor iedereen: particulieren, bedrijven en overheden. Verdere pogingen om deze databases te koppelen met bijvoorbeeld BIM worden momenteel onderzocht.

Zoals je je kunt voorstellen, volgen we deze ontwikkelingen in de sector op de voet en onze R&D-afdeling houdt je op de hoogte van onze nieuwste innovaties. Schrijf je zeker in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om als eerste iets van ons te horen!

Deze video geeft een korte en uitgebreide introductie in het Cradle to Cradle-concept:

Introductie tot Cradle to Cradle