Wat als... We Geen Keramisch Afval Meer Hebben?

Jarenlang hebben we lokaal keramisch afval kunnen upcyclen in onze WasteBasedBricks®, waar het een sterk design kenmerk werd. Maar daar komt snel verandering in, want deze afvalstroom raakt op.

Een goed probleem om te hebben natuurlijk, maar dit betekent dat sommige van onze producten een nieuwe look krijgen. En we hebben besloten dit volledig te omarmen. Dit is waarom:

Nougat StoneCycling
Nougat WasteBasedBricks®

Hoe we werken met afvalstromen

Zoals je kunt lezen op onze ‘How it’s made‘-pagina, investeren we voortdurend tijd en moeite in het ontwikkelen van nieuwe recepten voor onze WasteBasedBricks®. Deze recepten resulteren uiteindelijk in een bouwproduct dat zowel veilig in gebruik als van de hoogste kwaliteit is.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal, want we zijn vooral geïnteresseerd in het creëren van unieke en mooie materialen waarmee de architect zijn ontwerp kan realiseren.

In onze recepten gebruiken we sloopafval, bedrijfsafval en bijproducten van verschillende productie- en recyclingprocessen uit (voornamelijk) Nederland en soms ook uit België, Duitsland en Engeland.

Al onze afvalstromen worden getest op kwaliteit en consistentie en voldoen aan de overheidsvoorschriften. Om tot een consistent eindproduct te komen, werken we alleen met grotere, zeer specifieke en goed gescheiden hoeveelheden afval.

StoneCycling WasteBasedBricks Pistachio
Pistachio WasteBasedBricks®

We hebben (bijna) geen afval meer

Het creëren van duurzame bouwmaterialen met ingrediënten die de wereldwijde afvalberg verkleinen, is iets dat diep geworteld is in onze missie – maar esthetiek is iets dat we altijd net zo belangrijk hebben gevonden.

In de ‘sliced’ afwerking van onze bakstenen en steenstrips ondersteunen de kleine stipjes wit keramiek en rood keramiek ons verhaal van bouwen uit afval, en vormen ze een belangrijk kenmerk in het design.

Onlangs hebben we echter vernomen dat de specifieke afvalstroom van wit keramiek opraakt, wat betekent dat we het in de zeer nabije toekomst niet meer in onze recepten kunnen opnemen en de witte stippen uit onze producten zullen verdwijnen.

In het begin waren we wel wat teleurgesteld te horen dat we die unieke witte stippen niet langer in onze steenstrips kunnen hebben. En we hebben zelfs overwogen om deze afvalstroom verder van huis te importeren of te proberen na te bootsen met witte klei of pigmenten.

Maar dit zou alleen maar leiden tot meer transport (dus meer CO2 in de lucht) of een lager percentage afval in onze eindproducten. En we denken dat geen enkel stipje de moeite waard is om een stap achteruit te doen. Mee eens, toch?

Soms wordt een voorwerp nog mooier als het laat zien hoe het in de loop van de tijd verandert en evolueert.

2Good2Waste StoneCycling
2Good2Waste WasteBasedBricks®

Duurzaamheid VS Esthetiek

Het uiteindelijke doel van duurzaamheid is het creëren van systemen en ontwerpen die kunnen voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Tegelijkertijd is waarde op de lange termijn onmogelijk zonder zintuiglijke aantrekkingskracht. Experimenten hebben aangetoond dat een aantrekkelijker ontwerp ons ervan weerhoudt om een item in de steek te laten: als we het willen hebben, zullen we het niet verspillen. En wat heeft het voor zin als onze ontwerpen op de vuilnisbelt belanden?

Lange tijd hebben veel mensen goed design en groen ontwerp als afzonderlijke bezigheden beschouwd. Duurzaam design wordt vaak zelfs als lelijk omschreven! Maar zoals je kunt zien aan ons aanbod van voltooide projecten, is goed ontworpen groene architectuur geen oxymoron meer.

Wij zijn ervan overtuigd dat de aantrekkelijkheid en levensduur van een milieuvriendelijk gebouw afhangen van het vermogen om de aandacht te trekken. Esthetische aantrekkingskracht is dus geen oppervlakkige zorg – het is eigenlijk een noodzaak voor het milieu!

Maar soms wordt een item nog mooier als het laat zien hoe het in de loop van de tijd verandert en evolueert. En daarom laten we de witte stippen los. We zijn trots op alle mooie materialen die we er in de loop der jaren mee hebben mogen maken en kijken er naar uit om uit andere afvalstromen nieuwe opvallende materialen te creëren.

StoneCyling Bespoke WasteBasedBricks - Textures
Is dit afval?

Bouwen voor Demontage

Keramisch afval is slechts een klein deel van de totale wereldwijde afvalberg, die nog elk jaar groeit. Uiteindelijk is onze visie een wereld waarin er helemaal geen bouw- of sloopafval meer is.

Demonteerbaar bouwen, bijvoorbeeld via ons Beyond Wall System, is een belangrijke randvoorwaarde om volledig circulair te bouwen, omdat het mogelijk wordt om producten en materialen uit een gebouw te hergebruiken en door te geven aan volgende kringlopen.

Lees hier meer over demonteerbaarheid in de bouw.

De Fabriek van de Toekomst

Er is altijd een spanning tussen duurzaamheid en esthetiek, maar wij geloven dat ze kunnen worden uitgebalanceerd voor een betere toekomst. Beide zijn belangrijke concepten die kunnen samenwerken om betere ontwerpen voor een betere toekomst te creëren.

Het gebruik van bouwmaterialen gemaakt van afval in een gebouwontwerp kan een gevoel van geschiedenis en karakter creëren dat moeilijk te bereiken is met nieuwe materialen. Door veranderende afvalstromen, geoptimaliseerde recepten en gemoderniseerde productiemethodes zullen dit soort bouwmaterialen in de loop van de tijd evoluerende kleurnuances en texturen krijgen.

Om te bewegen naar een circulaire economie, waarin de levenscycli van producten zo veel mogelijk worden verlengd, kunnen we hergebruik en recycling van producten niet zomaar als een statisch proces beschouwen.

We produceren geen standaardproducten en de aard van de ingrediënten die we in onze recepten gebruiken, vereist een andere benadering van esthetiek.

Ontdek de mogelijkheden van bouwen met afval

Bestel een actuele sample* op onze productenpagina en neem contact op om de laatste ontwikkelingen in onze fabriek te bespreken.

*Samples van producten die zijn ontvangen voordat de bestelling is geplaatst, zijn typevoorbeelden en geven een indicatie van de kleur en textuur. De daadwerkelijke esthetische eigenschappen van de WasteBasedBricks® worden na het plaatsen van de bestelling bevestigd met een productiemonster.