ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen

Duurzaamheid is niet alleen een trend, het is een wereldwijde noodzaak. ESG-beleggingen en -analyses zijn steeds belangrijker geworden voor beleggingsprofessionals over de hele wereld, nu overheden, vermogensbezitters en vermogende investeerders nadenken over de impact van ESG-factoren op hun beleggingen en lokale markten.

Door de wereldwijde pandemie en de invasie van Oekraïne door Rusland gaan nog meer mensen nadenken over de langetermijneffecten van hun investeringen. Het tijdschema voor het meten van duurzaamheids- of ESG-factoren is exponentieel versneld.

StoneCycling || The West, 11th Avenue, New York, USA

Wat is ESG Beleggen?

ESG staat voor ‘Environmental, Social and Governance‘ (Milieu, Sociaal en Bestuur) en is een reeks criteria om de voortgang van bedrijven op het gebied van duurzaamheid te beoordelen. Het houdt rekening met de impact die het bedrijf heeft op werknemers, klanten, gemeenschappen en omliggende omgevingen.

  • Milieufactoren: Deze omvatten de CO2-uitstoot, het energieverbruik en de afvalproductie van een bedrijf.
  • Sociale factoren: Deze omvatten diversiteit van het management, behoud van talent en tevredenheidspercentages van medewerkers.
  • Bestuursfactoren: Deze omvatten diversiteit in het bestuur, beloningspakketten voor bestuurders, verantwoordingsnormen en bedrijfscultuur.

 

ESG Beleggen (ook wel ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’, ‘impactbeleggen’ of ‘duurzaam beleggen’ genoemd) verwijst naar beleggen dat prioriteit geeft aan optimale ESG-factoren of -resultaten.

Hoewel er geen definitieve taxonomie van ESG-factoren bestaat, aangezien ze vaak met elkaar verbonden zijn en het moeilijk kan zijn om ze een monetaire waarde toe te kennen, passen beleggers deze niet-financiële factoren steeds vaker toe als onderdeel van hun analyseproces om materiële risico’s en groeikansen te identificeren.

ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Bron: Environmental, Social, And Governance Evaluation Analytical Approach, 2019, S&P Global
ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Bron: Global Sustainable Investment Review, 2020, GSIA
ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling

Wie berekent ESG-scores?

ESG’s worden meestal berekend door externe bedrijven die gespecialiseerd zijn in het veld. Er zijn een aantal bedrijven, waaronder MSCI, Sustainalytics en ISS, die ESG-scores leveren aan duizenden bedrijven, elk met hun eigen methode om scores te berekenen.

Scores lopen van 0-100, waarbij alles boven de 70 als een goede score wordt beschouwd.

Hoewel ESG-statistieken gewoonlijk geen onderdeel zijn van verplichte financiële verslaglegging, maken bedrijven steeds vaker informatie openbaar in hun jaarverslag of in een op zichzelf staand duurzaamheidsverslag.

Talrijke instellingen, zoals de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), de Global Reporting Initiative (GRI) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) werken aan het opstellen van normen en het definiëren van materialiteit om de opname van deze factoren in het investeringsproces.

In 2006 zijn de ‘Principles for Responsible Investments‘ (PRI) uitgebracht door de Verenigde Naties. Deze reeks richtlijnen voor het opnemen van ESG-factoren in het bedrijfsbeleid en de bedrijfsstrategie wordt algemeen beschouwd als het officiële referentiepunt voor alles wat met ESG-beleggen te maken heeft.

 

Award-Winning Facade at Sands End Arts & Community Centre in London || StoneCycling
Sands End in Londen met Custom WasteBasedBricks® - Credit: Mæ Architects

ESG en de Bouwsector

Volgens beleggingsprofessionals die de bouwsector analyseren, betekent de complexiteit en diversiteit van de sector dat er specifieke en zeer impactvolle ESG-risico’s aan verbonden zijn.

Een specifiek gebied waar ESG en constructie elkaar kruisen, is het gebruik van duurzame ontwerpconcepten en duurzame materialen in bouwprojecten.

Vanuit het perspectief van een ESG-investeerder zijn er enkele redenen om duurzaam ontwerp en duurzame bouwmaterialen te overwegen voor een volgend bouwproject:

1. Koolstofemissies en Overheidsregulering

39% van de CO2-uitstoot door wereldwijd energieverbruik en processen komt voor rekening van bouw en constructie. [bron: World Green Building Council]

De koolstofimpact van producten en diensten verwijst naar de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt tijdens de gebruiksfase van een product of tijdens de levensduur. Hoewel niet alle producten en diensten uitstoot van broeikasgassen veroorzaken, zijn de producten en diensten die dat wel doen verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde uitstoot.

Om de uitstoot te verminderen, zijn regeringen over de hele wereld begonnen met het invoeren van wettelijke limieten om de uitstoot in belangrijke sectoren te beteugelen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich een ambitieus doel gesteld om de koolstofemissies tegen 2035 met 78% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Ze eisen ook dat alle broeikasgasemissies tegen 2050 netto nul zijn. De Europese Unie heeft dit voorbeeld gevolgd en een doelstelling aangekondigd van 55% minder toelatingen tegen 2035.

Klik hier voor onze artikelen over de New Green Deal en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De Verenigde Staten hebben zich ten doel gesteld om in 2030 de netto broeikasgasvervuiling in de hele economie met 50-52% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005 en tegen 2035 100% koolstofvrije elektriciteit te bereiken. Ze streven naar een netto nulemissie in de hele economie uiterlijk in 2050. Onlangs heeft het Witte Huis een ‘Buy Clean‘-taskforce aangekondigd die zich zal richten op de productie en aankoop van koolstofarme materialen die in Amerika worden gemaakt voor gebruik in federale bouwprojecten.

Gezien de toenemende urgentie om de klimaatverandering aan te pakken, zullen bedrijven die hun koolstofrisico niet beheersen of zich niet afstemmen op koolstofarme bedrijfsmodellen, steeds meer worden blootgesteld aan regelgevingskaders en bijbehorende operationele kosten, evenals het verlies van concurrentievermogen op de markt.

Nu de wereldwijde koolstofbudgetten worden aangescherpt, is de koolstofimpact van producten en diensten een belangrijk ESG-probleem waar beleggers rekening mee moeten houden. Sterk management en minder blootstelling aan koolstofkwesties zullen de veerkracht van bedrijven in de toekomst aanzienlijk vergroten.

ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Credit: Caroline Kist⁣

2. Vraag naar Duurzame Bedrijven

73% van de consumenten zou hun gewoonten veranderen om hun impact op het milieu te verminderen. [Bron: Nielsen]

Zowel consumenten als werkzoekenden zetten steeds meer leiders en bedrijven onder druk om duurzame praktijken te volgen.

Tegen 2025 zullen millennials en Gen Z’s meer dan 75% van het personeelsbestand uitmaken. Volgens een recent onderzoek van marketingbedrijf Cone Communications gelooft meer dan 85% van beide groepen dat het de verantwoordelijkheid van bedrijven is om urgente sociale en milieukwesties aan te pakken – en ze vinden het een topprioriteit om werk te zoeken bij bedrijven die een engagement tonen naar duurzame praktijken.

Door duurzaamheid tot een prioriteit te maken, zullen niet alleen werknemers en klanten worden aangetrokken, maar ook investeerders, aangezien zij steeds vaker rekening houden met ESG-factoren alvorens geld en middelen in een bepaald bedrijf te investeren.

En ESG-fondsen en -beleggingen kunnen net zo goed of zelfs beter presteren dan niet-ESG-fondsen. In 2020 presteerden 14 van de 17 ESG-gerichte exchange-traded funds (ETF’s) beter dan de S&P 500 als geheel, van januari tot mei.

Klik hier voor ons artikel over de circulaire economie.

StoneCycling WasteBasedBricks® - Orange Shade
Orange WasteBasedBricks®
ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Bron: Introducing ESG Investing, 2018, MSCI

3. Financiële Besparingen door Design

60% van de stedelijke ontwikkeling die in 2030 nodig is, moet nog worden gebouwd (2019) – we kunnen beter terugbouwen. [Bron: World Economic Forum]

Een betere toekomst begint in de ontwerpfase van elk bouwproject en het bouwen en inrichten van gebouwen die zowel milieuvriendelijk als duurzaam en duurzaam zijn, wordt snel de nieuwe standaard.

Klik voor meer informatie over groen bouwen met behulp van milieubeoordelingsmethoden door naar onze artikelen over BREEAM en LEED.

Naast heffingskortingen, stimuleringsmaatregelen, kortingen en financieringsalternatieven is het ontwerpen en exploiteren van duurzame projecten een andere manier om financiële besparingen te realiseren.

Uit een studie van de U.S. Green Building Council is gebleken dat de initiële kosten van een groen gebouw slechts 2-3% hoger zijn dan die van zijn niet-groene tegenhanger; ze verbruiken echter 25-35% minder energie en hun werkings- en onderhoudskosten zijn 14% lager dan die van hun traditionele tegenhangers.

Future-Proof Office Space with Adyen in Amsterdam || StoneCycling
Adyen in Amsterdam met Mopé WasteBasedBricks® - Credit: TANK / Teo Krijgsman
ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Factoren die de huren van kantoren in het centrum van Londen verhogen - Bron: The Sustainability Series, 2021, Knight Frank

4. Groene Bouwpremies

“Het identificeren van een duidelijke huurpremie voor high-end BREEAM-ratings is een grote factor voor investeerders die hun gebouwen willen onderscheiden van de rest van de markt.” – Kate Horton, Partner London Capital Markets

Het is belangrijk voor gebruikers, investeerders en ontwikkelaars om te begrijpen welke impact groene beoordelingen hebben op de waarde van het gebouw: studies hebben uitgewezen dat groene gebouwen ook tegen een hogere prijs worden verkocht en verhuurd.

In Londen bijvoorbeeld, hebben BREEAM Outstanding-gebouwen een huurpremie van 12,3%, BREEAM excellent een premie van 4,7% en BREEAM Very Good een premie van 3,7% op kantoorgebouwen. (bron en rapport)

Uit een andere studie bleek dat BREEAM-certificeringen resulteerden in premies van respectievelijk 22,1% en 14,7% op de huur- en verkoopprijzen van woningen, in vergelijking met niet-gecertificeerde gebouwen in dezelfde buurt in het Verenigd Koninkrijk. Voor LEED-gecertificeerde gebouwen zagen ze premies van 7,8% op huurprijzen en 9% op verkoopprijzen. (bron)

Volgens Nils Kok, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht en hoofdeconoom bij vastgoedtaxatiebureau GeoPhy, wordt de trend dat groen gecertificeerde gebouwen tegen iets hogere prijzen worden verkocht, tegen iets hogere huurprijzen worden verhuurd en doorgaans een iets hogere bezettingsgraad hebben, ook gezien in New York, Singapore, Sydney en Toronto. (bron)

Vastgoedadviesbureau Knight Frank vond in deze markten een verkoopprijspremie van 8-18% voor gebouwen met een groene beoordeling in vergelijking met vergelijkbare gebouwen zonder BREEAM (VK) of NABERS (Australië). (bron)

Eersteklas kantoorgebouwen in Melbourne en Sydney met een NABERS-rating van 5+ genieten een premie van 17,9% op de verkoopprijs in vergelijking met gelijkwaardige gebouwen zonder rating, terwijl zelfs die met een lagere NABERS-rating een premie van 8,3% genieten, volgens hetzelfde onderzoek door Knight Frank.

De resultaten voor hogere huur- en verkoopprijzen zijn over de hele wereld en in markten van verschillende grootte te vinden, wat duidt op een sterk, wereldwijd patroon tussen duurzaamheid en waarde.

ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Bron: Active Capital Report, 2021, Knight Frank
ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
ESG Beleggen - Redenen om Duurzame Bouwmaterialen te Overwegen || StoneCycling
Bron: The Sustainability Series, 2021, Knight Frank

"Aangezien ESG steeds hoger op de agenda komt voor zowel gebruikers als investeerders, verwachten we een 'groene waardenpremie' te zien voor activa die sterk zijn afgestemd op ESG-kenmerken. In eerste instantie zal dit waarschijnlijk gebeuren door een verhoogde liquiditeit van een bedrijfsmiddel bij verkoop. We zien een duidelijk risico dat 'niet-conforme' gebouwen snel waarde verliezen als ze bijna verouderd zijn en uiteindelijk 'stranden'." - Kate Horton, Partner London Capital Markets

Colourful Bricks at Condo in Amsterdam: Eye-Catching and Sustainable! || StoneCycling
Appartement in Amsterdam met kleurrijke WasteBasedBricks® - Credit: Stijn Poelstra

Groei van Duurzame Beleggingen

Naarmate meer bedrijven onder druk van beleggers ESG’s in hun bedrijfsplannen beginnen op te nemen, hebben sommigen betere prestaties en hogere aandelenkoersen gezien.

Voorafgaand aan de pandemie bleek uit een onderzoek uit 2017 dat 63% van de respondenten meer had belegd in bedrijven met een hoge ESG-score en dat 44% bereid was een premie te betalen voor dit soort investeringen.

Wereldwijd zit er momenteel 30,7 biljoen USD in duurzame beleggingsfondsen, en er wordt voorspeld dat dit in de komende twee decennia kan oplopen tot ongeveer 50 biljoen USD. (bron: CNBC)

Specifiek voor onroerend goed stegen de wereldwijde investeringen in energie-efficiëntie in de gebouwensector met een ongekende 11,4% in 2020 (ondanks de pandemie) tot ongeveer $ 184 miljard, vergeleken met $ 165 miljard in 2019. Voor het eerst sinds 2015 is de jaarlijkse groei in energie-efficiëntie investering is meer dan 3%. (bron)

Deze stijging werd sterk beïnvloed door de versnelde terugkeer van de uitgaven in de Europese economieën, met grote overheidsinitiatieven, met name in Duitsland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In de Verenigde Staten zijn de investeringen in energie-efficiëntie in 2020 met 3% gestegen.

Steeds meer vastgoedeigenaren willen hun gehele gebouwenportefeuille als groen certificeren, voornamelijk gedreven door beleggers die toekomstbestendig willen zijn tegen risico’s van klimaattransitie, regeldruk en consumentensentiment.

Het is belangrijk op te merken dat ESG-beleggen ondanks de sterke stijging niet simpelweg betekent dat je geld automatisch wordt belegd in oplossingen die helpen bij het oplossen van klimaatverandering. Je moet actief bedrijven uitsluiten op basis van negatieve ESG-impact, investeringen richten op bedrijven die specifieke duurzaamheidsthema’s aanpakken en oplossingen bieden voor deze problemen, en de producten onderzoeken die worden gemaakt door de bedrijven waarin je belegt.

Dat gezegd hebbende, zien beleggers een drievoudig resultaat van duurzaam beleggen: een sterk financieel rendement en een blijvende impact op mens en planeet. En deze voordelen zijn het overwegen waard bij het kiezen van je volgende bouwmaterialen, aangezien de vraag naar duurzame investeringen in de toekomst alleen maar zal toenemen.

ESG - Beleggen voor de Toekomst

StoneCycling's Waste-Based en Bio-Based producten kunnen bijdragen aan de BREEAM- en LEED-classificaties van een gebouw, wat in ruil daarvoor lagere exploitatie- en onderhoudskosten en premies op huur- en verkoopwaarden van onroerend goed oplevert. Door middel van storytelling hopen we bovendien het bewustzijn van de maatschappelijke impact van groene gebouwen te vergroten, waardoor ESG-beleggen meer mainstream wordt en hopelijk investeerders op natuurlijke wijze duurzaam vastgoed in hun portefeuille integreren.